Theme / Subtheme BrickHeadz / Disney
Year 2020
Pieces 214
Availability Limited Retail
40378 LEGO BrickHeadz Disney Goofy & Pluto
Retail $14.99
Available at retail
Theme / Subtheme BrickHeadz / Disney
Year 2020
Pieces 90
Availability Limited Retail
40377 LEGO BrickHeadz Disney Donald Duck
Retail $9.99
Available at retail
Theme / Subtheme BrickHeadz / Disney
Year 2018
Pieces 361
Availability Retired
41623 LEGO BrickHeadz Disney Ariel & Ursula
Retail $19.99
Value $33.07
Growth 65.4%
Annual growth 22.9%
Theme / Subtheme BrickHeadz / Disney
Year 2018
Pieces 201
Availability Retired
41618 LEGO BrickHeadz Disney Anna & Olaf
Retail $14.99
Value $21.99
Growth 46.7%
Annual growth 25.4%
Theme / Subtheme BrickHeadz / Disney
Year 2018
Pieces 193
Availability Retired
41630 LEGO BrickHeadz Disney Jack Skellington & Sally
Retail $19.99
Value $42.99
Growth 115.1%
Annual growth 33.5%
Theme / Subtheme BrickHeadz / Disney
Year 2018
Pieces 160
Availability Retired
41613 LEGO BrickHeadz Disney Mr. Incredible & Frozone
Retail $19.99
Value $39.99
Growth 100.1%
Annual growth 29.1%
Theme / Subtheme BrickHeadz / Disney
Year 2018
Pieces 130
Availability Retired
41617 LEGO BrickHeadz Disney Elsa
Retail $9.99
Value $13.26
Growth 32.7%
Annual growth 17.9%
Theme / Subtheme BrickHeadz / Disney
Year 2018
Pieces 129
Availability Retired
41625 LEGO BrickHeadz Disney Minnie Mouse
Retail $9.99
Value $36.50
Growth 265.4%
Annual growth 28.2%
Theme / Subtheme BrickHeadz / Disney
Year 2018
Pieces 109
Availability Retired
41624 LEGO BrickHeadz Disney Mickey Mouse
Retail $9.99
Value $37.98
Growth 280.2%
Annual growth 29.5%
Theme / Subtheme BrickHeadz / Disney
Year 2017
Pieces 139
Availability Retired
41595 LEGO BrickHeadz Disney Belle
Retail $9.99
Value $13.40
Growth 34.1%
Annual growth 11.1%
Theme / Subtheme BrickHeadz / Disney
Year 2017
Pieces 118
Availability Retired
41594 LEGO BrickHeadz Disney Captain Armando Salazar
Retail $9.99
Theme / Subtheme BrickHeadz / Disney
Year 2017
Pieces 116
Availability Retired
41596 LEGO BrickHeadz Disney Beast
Retail $9.99
Theme / Subtheme BrickHeadz / Disney
Year 2017
Pieces 109
Availability Retired
41593 LEGO BrickHeadz Disney Captain Jack Sparrow
Retail $9.99
Value $16.99
Growth 70.1%
Annual growth 19.5%