Theme / Subtheme Disney / Miscellaneous
Year 2019
Pieces / Minifigs 282 / 3
Availability Retired
41162 LEGO Disney Ariel, Aurora, and Tiana's Royal Celebration
Retail $39.99
Value $78.19
Growth 95.5%
Annual growth 22.9%
Theme / Subtheme Disney / Miscellaneous
Year 2018
Pieces 115
Availability Retired
40307 LEGO Disney Castle Interior Kit
Retail $9.99
Value $14.53
Growth 45.4%
Annual growth 15.2%
Theme / Subtheme Disney / Miscellaneous
Year 2018
Pieces / Minifigs 104 / 1
Availability Retired
41151 LEGO Disney Mulan's Training Day
Retail $14.99
Value ~$14.99
Theme / Subtheme Disney / Miscellaneous
Year 2018
Pieces 80
Availability Retired
40388 LEGO Disney Mini-Doll Dress-Up Kit
Retail $9.99
Value $14.23
Growth 42.4%
Annual growth 18.0%