Theme / Subtheme Disney / Miscellaneous
Year 2018
Pieces 115
Availability Retired
40307 LEGO Disney Castle Interior Kit
Retail $9.99
Value $13.80
Growth 38.1%
Annual growth 16.4%
Theme / Subtheme Disney / Miscellaneous
Year 2018
Pieces 80
Availability Retired
40388 LEGO Disney Mini-Doll Dress-Up Kit
Retail $9.99
Value $16.37
Growth 63.9%
Annual growth 29.3%
Theme / Subtheme Disney / Miscellaneous
Year 2018
Pieces / Minifigs 104 / 1
Availability Retired
41151 LEGO Disney Mulan's Training Day
Retail $14.99
Value $13.54