Theme / Subtheme Minifigure Series / Disney Series 2
Year 2019
Minifigs 60
Availability Retired
LEGO Disney Minifigure Series 2 Sealed Box
Retail $224.00
Value $187.06
Theme / Subtheme Minifigure Series / Disney Series 2
Year 2019
Pieces / Minifigs 111 / 18
Availability Retired
LEGO Disney Minifigure Series 2 Complete Set
Retail $132.00
Value $106.18
Theme / Subtheme Minifigure Series / Disney Series 2
Year 2019
Pieces / Minifigs 6 / 1
Availability Retired
LEGO Disney Minifigure Series 2 Frozone
Retail $3.99
Value $4.00
Growth 0.3%
Annual growth 4.4%
Theme / Subtheme Minifigure Series / Disney Series 2
Year 2019
Pieces / Minifigs 7 / 1
Availability Retired
LEGO Disney Minifigure Series 2 Edna Mode
Retail $3.99
Value $6.71
Growth 68.2%
Annual growth 13.2%
Theme / Subtheme Minifigure Series / Disney Series 2
Year 2019
Pieces / Minifigs 9 / 1
Availability Retired
LEGO Disney Minifigure Series 2 Jack Skellington
Retail $3.99
Value $7.37
Growth 84.7%
Annual growth 18.8%
Theme / Subtheme Minifigure Series / Disney Series 2
Year 2019
Pieces / Minifigs 6 / 1
Availability Retired
LEGO Disney Minifigure Series 2 Sally
Retail $3.99
Value $5.85
Growth 46.6%
Annual growth 15.5%
Theme / Subtheme Minifigure Series / Disney Series 2
Year 2019
Pieces / Minifigs 7 / 1
Availability Retired
LEGO Disney Minifigure Series 2 Hercules
Retail $3.99
Value $7.21
Growth 80.7%
Annual growth 23.7%
Theme / Subtheme Minifigure Series / Disney Series 2
Year 2019
Pieces / Minifigs 5 / 1
Availability Retired
LEGO Disney Minifigure Series 2 Hades
Retail $3.99
Value $4.92
Growth 23.3%
Annual growth 8.5%
Theme / Subtheme Minifigure Series / Disney Series 2
Year 2019
Pieces / Minifigs 5 / 1
Availability Retired
LEGO Disney Minifigure Series 2 Jasmine
Retail $3.99
Value $9.17
Growth 129.8%
Annual growth 34.4%
Theme / Subtheme Minifigure Series / Disney Series 2
Year 2019
Pieces / Minifigs 7 / 1
Availability Retired
LEGO Disney Minifigure Series 2 Jafar
Retail $3.99
Value $5.47
Growth 37.1%
Annual growth 7.7%
Theme / Subtheme Minifigure Series / Disney Series 2
Year 2019
Pieces / Minifigs 7 / 1
Availability Retired
LEGO Disney Minifigure Series 2 Anna
Retail $3.99
Value $5.74
Growth 43.9%
Annual growth 11.4%
Theme / Subtheme Minifigure Series / Disney Series 2
Year 2019
Pieces / Minifigs 6 / 1
Availability Retired
LEGO Disney Minifigure Series 2 Elsa
Retail $3.99
Value $11.91
Growth 198.5%
Annual growth 23.8%
Theme / Subtheme Minifigure Series / Disney Series 2
Year 2019
Pieces / Minifigs 4 / 1
Availability Retired
LEGO Disney Minifigure Series 2 Dale
Retail $3.99
Value $5.94
Growth 48.9%
Annual growth 11.6%
Theme / Subtheme Minifigure Series / Disney Series 2
Year 2019
Pieces / Minifigs 5 / 1
Availability Retired
LEGO Disney Minifigure Series 2 Chip
Retail $3.99
Value $6.01
Growth 50.6%
Annual growth 11.1%
Theme / Subtheme Minifigure Series / Disney Series 2
Year 2019
Pieces / Minifigs 7 / 1
Availability Retired
LEGO Disney Minifigure Series 2 Scrooge McDuck
Retail $3.99
Value $7.00
Growth 75.4%
Annual growth 22.4%
Theme / Subtheme Minifigure Series / Disney Series 2
Year 2019
Pieces / Minifigs 7 / 1
Availability Retired
LEGO Disney Minifigure Series 2 Louie
Retail $3.99
Value $5.71
Growth 43.1%
Annual growth 11.1%
Theme / Subtheme Minifigure Series / Disney Series 2
Year 2019
Pieces / Minifigs 6 / 1
Availability Retired
LEGO Disney Minifigure Series 2 Dewey
Retail $3.99
Value $6.52
Growth 63.4%
Annual growth 13.3%
Theme / Subtheme Minifigure Series / Disney Series 2
Year 2019
Pieces / Minifigs 6 / 1
Availability Retired
LEGO Disney Minifigure Series 2 Huey
Retail $3.99
Value $7.01
Growth 75.7%
Annual growth 14.7%
Theme / Subtheme Minifigure Series / Disney Series 2
Year 2019
Pieces / Minifigs 6 / 1
Availability Retired
LEGO Disney Minifigure Series 2 Vintage Minnie
Retail $3.99
Value $6.09
Growth 52.6%
Annual growth 24.3%
Theme / Subtheme Minifigure Series / Disney Series 2
Year 2019
Pieces / Minifigs 5 / 1
Availability Retired
LEGO Disney Minifigure Series 2 Vintage Mickey
Retail $3.99
Value $6.40
Growth 60.4%
Annual growth 13.1%
Theme / Subtheme Minifigure Series / Disney Series 2
Year 2019
Minifigs 1
Availability Retired
LEGO Disney Minifigure Series 2 Random Bag
Retail $3.99
Value $4.76
Growth 19.3%
Annual growth 9.5%