Theme / Subtheme Minifigure Series / Disney Series 2
Year 2019
Minifigs 60
Availability Retired
Disney Series 2 Sealed Box
Retail $224.00
Value $207.36
Theme / Subtheme Minifigure Series / Disney Series 2
Year 2019
Pieces / Minifigs 111 / 18
Availability Retired
Disney Series 2 Complete Set
Retail $132.00
Value $111.06
Theme / Subtheme Minifigure Series / Disney Series 2
Year 2019
Pieces / Minifigs 6 / 1
Availability Retired
LEGO Disney Minifigure Series 2 Frozone
Retail $3.99
Value $5.82
Growth 45.9%
Annual growth 23.5%
Theme / Subtheme Minifigure Series / Disney Series 2
Year 2019
Pieces / Minifigs 7 / 1
Availability Retired
LEGO Disney Minifigure Series 2 Edna Mode
Retail $3.99
Value $7.58
Growth 90.0%
Annual growth 21.0%
Theme / Subtheme Minifigure Series / Disney Series 2
Year 2019
Pieces / Minifigs 9 / 1
Availability Retired
LEGO Disney Minifigure Series 2 Jack Skellington
Retail $3.99
Value $8.14
Growth 104.0%
Annual growth 26.0%
Theme / Subtheme Minifigure Series / Disney Series 2
Year 2019
Pieces / Minifigs 6 / 1
Availability Retired
LEGO Disney Minifigure Series 2 Sally
Retail $3.99
Value $6.27
Growth 57.1%
Annual growth 15.1%
Theme / Subtheme Minifigure Series / Disney Series 2
Year 2019
Pieces / Minifigs 7 / 1
Availability Retired
LEGO Disney Minifigure Series 2 Hercules
Retail $3.99
Value $7.93
Growth 98.7%
Annual growth 20.5%
Theme / Subtheme Minifigure Series / Disney Series 2
Year 2019
Pieces / Minifigs 5 / 1
Availability Retired
LEGO Disney Minifigure Series 2 Hades
Retail $3.99
Value $6.12
Growth 53.4%
Annual growth 11.4%
Theme / Subtheme Minifigure Series / Disney Series 2
Year 2019
Pieces / Minifigs 5 / 1
Availability Retired
LEGO Disney Minifigure Series 2 Jasmine
Retail $3.99
Value $8.72
Growth 118.5%
Annual growth 27.4%
Theme / Subtheme Minifigure Series / Disney Series 2
Year 2019
Pieces / Minifigs 7 / 1
Availability Retired
LEGO Disney Minifigure Series 2 Jafar
Retail $3.99
Value $10.27
Growth 157.4%
Annual growth 20.5%
Theme / Subtheme Minifigure Series / Disney Series 2
Year 2019
Pieces / Minifigs 7 / 1
Availability Retired
LEGO Disney Minifigure Series 2 Anna
Retail $3.99
Value $7.00
Growth 75.4%
Annual growth 15.0%
Theme / Subtheme Minifigure Series / Disney Series 2
Year 2019
Pieces / Minifigs 6 / 1
Availability Retired
LEGO Disney Minifigure Series 2 Elsa
Retail $3.99
Value $7.45
Growth 86.7%
Annual growth 19.1%
Theme / Subtheme Minifigure Series / Disney Series 2
Year 2019
Pieces / Minifigs 4 / 1
Availability Retired
LEGO Disney Minifigure Series 2 Dale
Retail $3.99
Value $8.91
Growth 123.3%
Annual growth 24.1%
Theme / Subtheme Minifigure Series / Disney Series 2
Year 2019
Pieces / Minifigs 5 / 1
Availability Retired
LEGO Disney Minifigure Series 2 Chip
Retail $3.99
Value $9.90
Growth 148.1%
Annual growth 30.0%
Theme / Subtheme Minifigure Series / Disney Series 2
Year 2019
Pieces / Minifigs 7 / 1
Availability Retired
LEGO Disney Minifigure Series 2 Scrooge McDuck
Retail $3.99
Value $8.40
Growth 110.5%
Annual growth 23.1%
Theme / Subtheme Minifigure Series / Disney Series 2
Year 2019
Pieces / Minifigs 7 / 1
Availability Retired
LEGO Disney Minifigure Series 2 Louie
Retail $3.99
Value $5.71
Growth 43.1%
Annual growth 11.8%
Theme / Subtheme Minifigure Series / Disney Series 2
Year 2019
Pieces / Minifigs 6 / 1
Availability Retired
LEGO Disney Minifigure Series 2 Dewey
Retail $3.99
Value $6.70
Growth 67.9%
Annual growth 15.3%
Theme / Subtheme Minifigure Series / Disney Series 2
Year 2019
Pieces / Minifigs 6 / 1
Availability Retired
LEGO Disney Minifigure Series 2 Huey
Retail $3.99
Value $7.60
Growth 90.5%
Annual growth 19.5%
Theme / Subtheme Minifigure Series / Disney Series 2
Year 2019
Pieces / Minifigs 6 / 1
Availability Retired
LEGO Disney Minifigure Series 2 Vintage Minnie
Retail $3.99
Value $5.28
Growth 32.3%
Annual growth 9.0%
Theme / Subtheme Minifigure Series / Disney Series 2
Year 2019
Pieces / Minifigs 5 / 1
Availability Retired
LEGO Disney Minifigure Series 2 Vintage Mickey
Retail $3.99
Value $4.99
Growth 25.1%
Annual growth 7.6%
Theme / Subtheme Minifigure Series / Disney Series 2
Year 2019
Minifigs 1
Availability Retired
Disney Series 2 Random Bag
Retail $3.99
Value $6.28
Growth 57.4%
Annual growth 20.0%