Theme / Subtheme Minifigure Series / Disney Series 2
Year 2019
Minifigs 60
Availability Retired
Disney Series 2 Sealed Box
Retail $224.00
Value $193.95
Theme / Subtheme Minifigure Series / Disney Series 2
Year 2019
Pieces / Minifigs 111 / 18
Availability Retired
Disney Series 2 Complete Set
Retail $132.00
Value $111.70
Theme / Subtheme Minifigure Series / Disney Series 2
Year 2019
Pieces / Minifigs 6 / 1
Availability Retired
LEGO Disney Minifigure Series 2 Frozone
Retail $3.99
Value $2.98
Theme / Subtheme Minifigure Series / Disney Series 2
Year 2019
Pieces / Minifigs 7 / 1
Availability Retired
LEGO Disney Minifigure Series 2 Edna Mode
Retail $3.99
Value $9.08
Growth 127.6%
Annual growth 34.4%
Theme / Subtheme Minifigure Series / Disney Series 2
Year 2019
Pieces / Minifigs 9 / 1
Availability Retired
LEGO Disney Minifigure Series 2 Jack Skellington
Retail $3.99
Value $8.00
Growth 100.5%
Annual growth 20.3%
Theme / Subtheme Minifigure Series / Disney Series 2
Year 2019
Pieces / Minifigs 6 / 1
Availability Retired
LEGO Disney Minifigure Series 2 Sally
Retail $3.99
Value $4.76
Growth 19.3%
Annual growth 9.3%
Theme / Subtheme Minifigure Series / Disney Series 2
Year 2019
Pieces / Minifigs 7 / 1
Availability Retired
LEGO Disney Minifigure Series 2 Hercules
Retail $3.99
Value $8.46
Growth 112.0%
Annual growth 34.4%
Theme / Subtheme Minifigure Series / Disney Series 2
Year 2019
Pieces / Minifigs 5 / 1
Availability Retired
LEGO Disney Minifigure Series 2 Hades
Retail $3.99
Value $5.26
Growth 31.8%
Annual growth 9.7%
Theme / Subtheme Minifigure Series / Disney Series 2
Year 2019
Pieces / Minifigs 5 / 1
Availability Retired
LEGO Disney Minifigure Series 2 Jasmine
Retail $3.99
Value $9.68
Growth 142.6%
Annual growth 23.3%
Theme / Subtheme Minifigure Series / Disney Series 2
Year 2019
Pieces / Minifigs 7 / 1
Availability Retired
LEGO Disney Minifigure Series 2 Jafar
Retail $3.99
Value $6.55
Growth 64.2%
Annual growth 10.9%
Theme / Subtheme Minifigure Series / Disney Series 2
Year 2019
Pieces / Minifigs 7 / 1
Availability Retired
LEGO Disney Minifigure Series 2 Anna
Retail $3.99
Value $6.88
Growth 72.4%
Annual growth 12.1%
Theme / Subtheme Minifigure Series / Disney Series 2
Year 2019
Pieces / Minifigs 6 / 1
Availability Retired
LEGO Disney Minifigure Series 2 Elsa
Retail $3.99
Value $9.82
Growth 146.1%
Annual growth 26.5%
Theme / Subtheme Minifigure Series / Disney Series 2
Year 2019
Pieces / Minifigs 4 / 1
Availability Retired
LEGO Disney Minifigure Series 2 Dale
Retail $3.99
Value $5.96
Growth 49.4%
Annual growth 10.4%
Theme / Subtheme Minifigure Series / Disney Series 2
Year 2019
Pieces / Minifigs 5 / 1
Availability Retired
LEGO Disney Minifigure Series 2 Chip
Retail $3.99
Value $5.82
Growth 45.9%
Annual growth 9.9%
Theme / Subtheme Minifigure Series / Disney Series 2
Year 2019
Pieces / Minifigs 7 / 1
Availability Retired
LEGO Disney Minifigure Series 2 Scrooge McDuck
Retail $3.99
Value $7.07
Growth 77.2%
Annual growth 34.4%
Theme / Subtheme Minifigure Series / Disney Series 2
Year 2019
Pieces / Minifigs 7 / 1
Availability Retired
LEGO Disney Minifigure Series 2 Louie
Retail $3.99
Value $5.94
Growth 48.9%
Annual growth 11.4%
Theme / Subtheme Minifigure Series / Disney Series 2
Year 2019
Pieces / Minifigs 6 / 1
Availability Retired
LEGO Disney Minifigure Series 2 Dewey
Retail $3.99
Value $6.91
Growth 73.2%
Annual growth 12.6%
Theme / Subtheme Minifigure Series / Disney Series 2
Year 2019
Pieces / Minifigs 6 / 1
Availability Retired
LEGO Disney Minifigure Series 2 Huey
Retail $3.99
Value $7.35
Growth 84.2%
Annual growth 15.5%
Theme / Subtheme Minifigure Series / Disney Series 2
Year 2019
Pieces / Minifigs 6 / 1
Availability Retired
LEGO Disney Minifigure Series 2 Vintage Minnie
Retail $3.99
Value $6.98
Growth 74.9%
Annual growth 12.5%
Theme / Subtheme Minifigure Series / Disney Series 2
Year 2019
Pieces / Minifigs 5 / 1
Availability Retired
LEGO Disney Minifigure Series 2 Vintage Mickey
Retail $3.99
Value $7.21
Growth 80.7%
Annual growth 15.7%
Theme / Subtheme Minifigure Series / Disney Series 2
Year 2019
Minifigs 1
Availability Retired
Disney Series 2 Random Bag
Retail $3.99
Value $5.44
Growth 36.3%
Annual growth 15.1%