Theme / Subtheme Minifigure Series / Disney Series 2
Year 2019
Minifigs 60
Availability Retired
LEGO Disney Minifigure Series 2 Sealed Box
Retail $224.00
Value $189.98
Theme / Subtheme Minifigure Series / Disney Series 2
Year 2019
Pieces / Minifigs 111 / 18
Availability Retired
LEGO Disney Minifigure Series 2 Complete Set
Retail $132.00
Value $108.79
Theme / Subtheme Minifigure Series / Disney Series 2
Year 2019
Pieces / Minifigs 6 / 1
Availability Retired
LEGO Disney Minifigure Series 2 Frozone
Retail $3.99
Value $4.72
Growth 18.3%
Annual growth 8.0%
Theme / Subtheme Minifigure Series / Disney Series 2
Year 2019
Pieces / Minifigs 7 / 1
Availability Retired
LEGO Disney Minifigure Series 2 Edna Mode
Retail $3.99
Value $4.98
Growth 24.8%
Annual growth 13.6%
Theme / Subtheme Minifigure Series / Disney Series 2
Year 2019
Pieces / Minifigs 9 / 1
Availability Retired
LEGO Disney Minifigure Series 2 Jack Skellington
Retail $3.99
Value $6.92
Growth 73.4%
Annual growth 24.9%
Theme / Subtheme Minifigure Series / Disney Series 2
Year 2019
Pieces / Minifigs 6 / 1
Availability Retired
LEGO Disney Minifigure Series 2 Sally
Retail $3.99
Value $4.96
Growth 24.3%
Annual growth 11.2%
Theme / Subtheme Minifigure Series / Disney Series 2
Year 2019
Pieces / Minifigs 7 / 1
Availability Retired
LEGO Disney Minifigure Series 2 Hercules
Retail $3.99
Value $7.97
Growth 99.7%
Annual growth 32.6%
Theme / Subtheme Minifigure Series / Disney Series 2
Year 2019
Pieces / Minifigs 5 / 1
Availability Retired
LEGO Disney Minifigure Series 2 Hades
Retail $3.99
Value $4.68
Growth 17.3%
Annual growth 7.2%
Theme / Subtheme Minifigure Series / Disney Series 2
Year 2019
Pieces / Minifigs 5 / 1
Availability Retired
LEGO Disney Minifigure Series 2 Jasmine
Retail $3.99
Value $6.21
Growth 55.6%
Annual growth 16.1%
Theme / Subtheme Minifigure Series / Disney Series 2
Year 2019
Pieces / Minifigs 7 / 1
Availability Retired
LEGO Disney Minifigure Series 2 Jafar
Retail $3.99
Value $5.99
Growth 50.1%
Annual growth 26.3%
Theme / Subtheme Minifigure Series / Disney Series 2
Year 2019
Pieces / Minifigs 7 / 1
Availability Retired
LEGO Disney Minifigure Series 2 Anna
Retail $3.99
Value $7.39
Growth 85.2%
Annual growth 24.1%
Theme / Subtheme Minifigure Series / Disney Series 2
Year 2019
Pieces / Minifigs 6 / 1
Availability Retired
LEGO Disney Minifigure Series 2 Elsa
Retail $3.99
Value $10.52
Growth 163.7%
Annual growth 34.4%
Theme / Subtheme Minifigure Series / Disney Series 2
Year 2019
Pieces / Minifigs 4 / 1
Availability Retired
LEGO Disney Minifigure Series 2 Dale
Retail $3.99
Value $5.94
Growth 48.9%
Annual growth 16.7%
Theme / Subtheme Minifigure Series / Disney Series 2
Year 2019
Pieces / Minifigs 5 / 1
Availability Retired
LEGO Disney Minifigure Series 2 Chip
Retail $3.99
Value $6.93
Growth 73.7%
Annual growth 15.1%
Theme / Subtheme Minifigure Series / Disney Series 2
Year 2019
Pieces / Minifigs 7 / 1
Availability Retired
LEGO Disney Minifigure Series 2 Scrooge McDuck
Retail $3.99
Value $7.12
Growth 78.4%
Annual growth 26.4%
Theme / Subtheme Minifigure Series / Disney Series 2
Year 2019
Pieces / Minifigs 7 / 1
Availability Retired
LEGO Disney Minifigure Series 2 Louie
Retail $3.99
Value $5.52
Growth 38.3%
Annual growth 12.5%
Theme / Subtheme Minifigure Series / Disney Series 2
Year 2019
Pieces / Minifigs 6 / 1
Availability Retired
LEGO Disney Minifigure Series 2 Dewey
Retail $3.99
Value $6.53
Growth 63.7%
Annual growth 14.9%
Theme / Subtheme Minifigure Series / Disney Series 2
Year 2019
Pieces / Minifigs 6 / 1
Availability Retired
LEGO Disney Minifigure Series 2 Huey
Retail $3.99
Value $6.74
Growth 68.9%
Annual growth 23.5%
Theme / Subtheme Minifigure Series / Disney Series 2
Year 2019
Pieces / Minifigs 6 / 1
Availability Retired
LEGO Disney Minifigure Series 2 Vintage Minnie
Retail $3.99
Value $6.61
Growth 65.7%
Annual growth 16.1%
Theme / Subtheme Minifigure Series / Disney Series 2
Year 2019
Pieces / Minifigs 5 / 1
Availability Retired
LEGO Disney Minifigure Series 2 Vintage Mickey
Retail $3.99
Value $8.48
Growth 112.5%
Annual growth 24.0%
Theme / Subtheme Minifigure Series / Disney Series 2
Year 2019
Minifigs 1
Availability Retired
LEGO Disney Minifigure Series 2 Random Bag
Retail $3.99
Value $4.90
Growth 22.8%
Annual growth 12.6%