Theme / Subtheme Disney / Cinderella
Year 2021
Pieces / Minifigs 237 / 2
Availability Retail
43192 LEGO Disney Cinderella's Royal Carriage
Retail $39.99
Available at retail
Theme / Subtheme Disney / Cinderella
Year 2020
Pieces / Minifigs 168 / 1
Availability Retired
43178 LEGO Disney Cinderella's Castle Celebration
Retail $29.99
Value $28.10
Theme / Subtheme Disney / Cinderella
Year 2019
Pieces / Minifigs 91 / 1
Availability Retired
41159 LEGO Disney Cinderella's Carriage Ride
Retail $19.99
Value $40.47
Growth 102.5%
Annual growth 26.6%
Theme / Subtheme Disney / Cinderella
Year 2018
Pieces / Minifigs 585 / 2
Availability Retired
41154 LEGO Disney Cinderella's Dream Castle
Retail $69.99
Value $116.37
Growth 66.3%
Annual growth 26.9%
Theme / Subtheme Disney / Cinderella
Year 2017
Pieces / Minifigs 350 / 2
Availability Retired
41146 LEGO Disney Cinderella's Enchanted Evening
Retail $39.99
Value $59.96
Growth 49.9%
Annual growth 12.1%
Theme / Subtheme Disney / Cinderella
Year 2017
Pieces / Minifigs 37 / 1
Availability Retired
30551 LEGO Disney Cinderella's Kitchen
Retail $3.99
Value $7.83
Growth 96.2%
Annual growth 12.0%