Theme / Subtheme Disney / Disney Parks
Year 2021
Pieces / Minifigs 567 / 1
Availability Exclusive
40478 LEGO Mini Disney Castle
Retail $34.99
Available at retail
Theme / Subtheme Disney / Disney Parks
Year 2019
Pieces / Minifigs 2,925 / 5
Availability Exclusive (Retiring soon)
71044 LEGO Disney Train and Station
Retail $329.99
Available at retail
Theme / Subtheme Disney / Disney Parks
Year 2016
Pieces / Minifigs 4,080 / 7
Availability Exclusive (Retiring soon)
71040 LEGO Disney World Cinderella Castle
Retail $349.99
Available at retail