Theme / Subtheme Harry Potter / Prisoner of Azkaban
Year 2019
Pieces / Minifigs 496 / 6
Availability Retail
75947 LEGO Harry Potter Prisoner of Azkaban Hagrid's Hut Buckbeak's Rescue
Retail $59.99
Available at retail
Theme / Subtheme Harry Potter / Prisoner of Azkaban
Year 2019
Pieces / Minifigs 403 / 3
Availability Retail
75957 LEGO Harry Potter Prisoner of Azkaban The Knight Bus
Retail $39.99
Available at retail
Theme / Subtheme Harry Potter / Prisoner of Azkaban
Year 2019
Pieces / Minifigs 121 / 4
Availability Retired
75945 LEGO Harry Potter Prisoner of Azkaban Expecto Patronum
Retail $19.99
Value ~$19.99
Theme / Subtheme Harry Potter / Prisoner of Azkaban
Year 2018
Pieces / Minifigs 801 / 6
Availability Retail
75955 LEGO Harry Potter Prisoner of Azkaban Hogwarts Express
Retail $79.99
Available at retail
Theme / Subtheme Harry Potter / Prisoner of Azkaban
Year 2011
Pieces / Minifigs 257 / 3
Availability Retired
4866 LEGO Harry Potter Prisoner of Azkaban The Knight Bus
Retail $34.99
Value $130.82
Growth 273.9%
Annual growth 10.5%
Theme / Subtheme Harry Potter / Prisoner of Azkaban
Year 2004
Pieces / Minifigs 944 / 9
Availability Retired
4757 LEGO Harry Potter Prisoner of Azkaban Hogwarts Castle
Retail $89.99
Value $645.53
Growth 617.3%
Annual growth 6.2%
Theme / Subtheme Harry Potter / Prisoner of Azkaban
Year 2004
Pieces / Minifigs 708 / 4
Availability Retired
10132 LEGO Harry Potter Prisoner of Azkaban Motorised Hogwarts Express
Retail $119.99
Value $1,203.50
Growth 903.0%
Annual growth 6.6%
Theme / Subtheme Harry Potter / Prisoner of Azkaban
Year 2004
Pieces / Minifigs 444 / 4
Availability Retired
4756 LEGO Harry Potter Prisoner of Azkaban Shrieking Shack
Retail $49.99
Value $365.47
Growth 631.1%
Annual growth 6.7%
Theme / Subtheme Harry Potter / Prisoner of Azkaban
Year 2004
Pieces / Minifigs 389 / 4
Availability Retired
4758 LEGO Harry Potter Prisoner of Azkaban Hogwarts Express
Retail $39.99
Value $289.05
Growth 622.8%
Annual growth 12.3%
Theme / Subtheme Harry Potter / Prisoner of Azkaban
Year 2004
Pieces / Minifigs 302 / 2
Availability Retired
4754 LEGO Harry Potter Prisoner of Azkaban Hagrid's Hut
Retail $29.99
Value $156.49
Growth 421.8%
Annual growth 5.7%
Theme / Subtheme Harry Potter / Prisoner of Azkaban
Year 2004
Pieces / Minifigs 243 / 2
Availability Retired
4755 LEGO Harry Potter Prisoner of Azkaban Knight Bus
Retail $29.99
Value $121.80
Growth 306.1%
Annual growth 5.3%
Theme / Subtheme Harry Potter / Prisoner of Azkaban
Year 2004
Pieces / Minifigs 188 / 3
Availability Retired
4753 LEGO Harry Potter Prisoner of Azkaban Sirius Black's Escape
Retail $19.99
Value $173.80
Growth 769.4%
Annual growth 8.6%
Theme / Subtheme Harry Potter / Prisoner of Azkaban
Year 2004
Pieces / Minifigs 156 / 3
Availability Retired
4752 LEGO Harry Potter Prisoner of Azkaban Professor Lupin's Classroom
Retail $19.99
Value $97.15
Growth 386.0%
Annual growth 6.0%
Theme / Subtheme Harry Potter / Prisoner of Azkaban
Year 2004
Pieces / Minifigs 109 / 3
Availability Retired
4751 LEGO Harry Potter Prisoner of Azkaban Harry and the Marauder's Map
Retail $9.99
Value $71.74
Growth 618.1%
Annual growth 7.2%
Theme / Subtheme Harry Potter / Prisoner of Azkaban
Year 2004
Pieces 58
Availability Retired
4695 LEGO Prisoner of Azkaban Mini Harry Potter Knight Bus
promotional
Value $36.03
Annual growth 3.2%
Theme / Subtheme Harry Potter / Prisoner of Azkaban
Year 2004
Pieces / Minifigs 36 / 1
Availability Retired
4750 LEGO Harry Potter Prisoner of Azkaban Draco's Encounter with Buckbeak
Retail $7.99
Value $59.18
Growth 640.7%
Annual growth 12.5%