Theme / Subtheme Marvel Super Heroes / Iron Man 2
Year 2022
Pieces / Minifigs 496 / 8
Availability Retail
76216 LEGO Iron Man 2 Iron Man Armoury
Retail $89.99
Available at retail