Theme / Subtheme Service Packs / Primo
Year 1999
Pieces 2
Availability Retired
5021 LEGO Primo Wagons
Retail $3.99
Value $9.90
Growth 148.1%
Annual growth 4.4%
Theme / Subtheme Service Packs / Primo
Year 1998
Pieces 4
Availability Retired
5022 LEGO Primo / Duplo Converter Bricks
Retail $3.99
Theme / Subtheme Service Packs / Primo
Year 1996
Pieces 1
Availability Retired
5028 LEGO Duplo Primo Plate 4x4 Blue
Retail $4.99