Theme Duplo
Year 1985
Pieces 6
Availability Retired
1550-2 LEGO Duplo Basic Set
Value $21.32
Theme / Subtheme Duplo / Building Sets
Year 1985
Pieces / Duplo figures 29 / 2
Availability Retired
1957 LEGO Duplo Building Set with Storage Bunny
Retail $6.99
Value $49.10
Growth 602.4%
Annual growth 5.4%
Theme Duplo
Year 1985
Pieces 5
Availability Retired
1958-2 LEGO Duplo Car Building Set
Value $30.72
Theme Duplo
Year 1985
Pieces 5
Availability Retired
1959-2 LEGO Duplo House Building Set
Value $60.32
Theme / Subtheme Duplo / Value Packs
Year 1985
Availability Retired
1975 LEGO Duplo Special Offer Pack
Value $77.07
Theme / Subtheme Duplo / Baby
Year 1985
Pieces 7
Availability Retired
2033 LEGO Duplo Baby Clown Shape Sorter
Retail $12.20
Value $46.96
Growth 284.9%
Annual growth 2.6%
Theme Duplo
Year 1985
Pieces 2
Availability Retired
2301 LEGO Duplo Red Base Plates
Retail $4.99
Value $5.92
Growth 18.6%
Annual growth 7.0%
Theme / Subtheme Duplo / Building Sets
Year 1985
Pieces 6
Availability Retired
2315 LEGO Duplo Pre-School Basic Building Set
Theme / Subtheme Duplo / Building Sets
Year 1985
Pieces / Duplo figures 4 / 1
Availability Retired
2403 LEGO Duplo Fire Chief Building Set
Value $9.01
Theme / Subtheme Duplo / Building Sets
Year 1985
Pieces / Duplo figures 10 / 2
Availability Retired
2412 LEGO Duplo Boat Yard Building Set
Value $85.72
Theme Duplo
Year 1985
Pieces / Duplo figures 2 / 1
Availability Retired
2610 LEGO Duplo Yellow Car
Value $29.39
Theme Duplo
Year 1985
Pieces / Duplo figures 3 / 1
Availability Retired
2611 LEGO Duplo Fire Engine
Retail $2.99
Value $23.13
Growth 673.6%
Annual growth 5.7%
Theme Duplo
Year 1985
Pieces / Duplo figures 7 / 1
Availability Retired
2629 LEGO Duplo Tractor and Farm Machinery
Retail $9.99
Value $64.53
Growth 545.9%
Annual growth 5.2%
Theme Duplo
Year 1985
Pieces / Duplo figures 2 / 1
Availability Retired
2631 LEGO Duplo Stunt Pilot and Plane
Value $44.06
Theme Duplo
Year 1985
Pieces / Duplo figures 17 / 1
Availability Retired
2647 LEGO Duplo Farm Animals
Retail $11.99
Value $91.40
Growth 662.3%
Annual growth 5.6%
Theme Duplo
Year 1985
Pieces / Duplo figures 54 / 2
Availability Retired
2655 LEGO Duplo Farm Set
Value $109.99