Theme / Subtheme Dacta / Town
Year 1991
Pieces 924
Availability Retired
9353 LEGO Dacta Town Theme Set
Value $350.00
Theme / Subtheme Dacta / Town
Year 1991
Pieces 496
Availability Retired
9354 LEGO Dacta Town Street Theme
Value $395.85
Theme / Subtheme Dacta / Town
Year 1991
Pieces / Minifigs 36 / 24
Availability Retired
9361 LEGO Dacta Town People
Value $269.80