Theme / Subtheme Duplo / Disney
Year 2018
Pieces / Duplo figures 21 / 1
Availability Retired
10873 LEGO Duplo Disney Minnie's Birthday Party
Retail $19.99
Value $23.76
Growth 18.9%
Annual growth 5.7%
Theme / Subtheme Duplo / Disney
Year 2018
Pieces / Duplo figures 28 / 2
Availability Retired
10881 LEGO Duplo Disney Mickey's Boat
Retail $29.99
Value $45.00
Growth 50.1%
Annual growth 8.9%