Theme / Subtheme Speed Champions / Porsche
Year 2023
Pieces / Minifigs 280 / 1
Availability Retail
76916 LEGO Speed Champions Porsche 963
Retail $24.99
Not yet released
Available March 1, 2023