Theme / Subtheme Disney / Frozen
Year 2019
Minifigs 7
Availability Retail
43172 LEGO Disney Frozen Elsa's Ice Palace
Retail $79.99
Available at retail
Theme / Subtheme Disney / Frozen
Year 2018
Pieces / Minifigs 125 / 2
Availability Retired
41155 LEGO Disney Frozen Elsa's Market Adventure
Retail $19.99
Value $17.63
Theme / Subtheme Disney / Frozen
Year 2017
Pieces / Minifigs 701 / 7
Availability Retired
41148 LEGO Disney Frozen Elsa's Magical Ice Palace
Retail $79.99
Value ~$79.99
Theme / Subtheme Disney / Frozen
Year 2017
Pieces / Minifigs 153 / 1
Availability Retired
41147 LEGO Disney Frozen Anna's Snow Adventure
Retail $19.99
Value $22.33
Growth 11.7%
Annual growth 5.9%