Theme / Subtheme Monkie Kid / Miscellaneous
Year 2021
Pieces 65
Availability Retired
30344 LEGO Monkie Kid Mini Monkey King Warrior Mech
promotional
Value $5.75
Annual growth 12.7%
Theme / Subtheme Monkie Kid / Miscellaneous
Year 2021
Pieces / Minifigs 57 / 3
Availability Retired
40472 LEGO Monkie Kid's RC Race
Retail $12.99
Value $16.26
Growth 25.2%
Annual growth 18.7%