Theme / Subtheme Monkie Kid / Season 2
Year 2021
Pieces / Minifigs 1,949 / 8
Availability Exclusive
80024 LEGO Monkie Kid Season 2 The Legendary Flower Fruit Mountain
Retail $169.99
Available at retail
Theme / Subtheme Monkie Kid / Season 2
Year 2021
Pieces / Minifigs 1,462 / 8
Availability Exclusive
80023 LEGO Season 2 Monkie Kid's Team Dronecopter
Retail $149.99
Available at retail
Theme / Subtheme Monkie Kid / Season 2
Year 2021
Pieces / Minifigs 1,375 / 5
Availability Retail
80028 LEGO Monkie Kid Season 2 The Bone Demon
Retail $119.99
Available at retail
Theme / Subtheme Monkie Kid / Season 2
Year 2021
Pieces / Minifigs 1,170 / 6
Availability Exclusive
80022 LEGO Monkie Kid Season 2 Spider Queen's Arachnoid Base
Retail $119.99
Available at retail
Theme / Subtheme Monkie Kid / Season 2
Year 2021
Pieces 774
Availability Exclusive
80021 LEGO Season 2 Monkie Kid's Lion Guardian
Retail $79.99
Available at retail
Theme / Subtheme Monkie Kid / Season 2
Year 2021
Pieces / Minifigs 662 / 4
Availability Retail
80026 LEGO Monkie Kid Season 2 Pigsy's Noodle Tank
Retail $59.99
Available at retail
Theme / Subtheme Monkie Kid / Season 2
Year 2021
Pieces / Minifigs 565 / 3
Availability Exclusive
80020 LEGO Monkie Kid Season 2 White Dragon Horse Jet
Retail $49.99
Available at retail
Theme / Subtheme Monkie Kid / Season 2
Year 2021
Pieces / Minifigs 520 / 4
Availability Retail
80025 LEGO Monkie Kid Season 2 Sandy's Power Loader Mech
Retail $54.99
Available at retail
Theme / Subtheme Monkie Kid / Season 2
Year 2021
Pieces / Minifigs 299 / 3
Availability Exclusive
80019 LEGO Monkie Kid Season 2 Red Son's Inferno Jet
Retail $34.99
Available at retail
Theme / Subtheme Monkie Kid / Season 2
Year 2021
Pieces / Minifigs 203 / 3
Availability Exclusive
80018 LEGO Season 2 Monkie Kid's Cloud Bike
Retail $24.99
Available at retail
Theme / Subtheme Monkie Kid / Miscellaneous
Year 2021
Pieces 65
Availability Retired
30344 LEGO Monkie Kid Mini Monkey King Warrior Mech
promotional
Value $5.00
Theme / Subtheme Monkie Kid / Miscellaneous
Year 2021
Pieces / Minifigs 57 / 3
Availability Exclusive
40472 LEGO Monkie Kid's RC Race
Retail $12.99
Available at retail
Theme Monkie Kid
Year 2020
Pieces / Minifigs 1,959 / 8
Availability Retail
80013 LEGO Monkie Kid's Team Secret HQ
Retail $169.99
Available at retail
Theme Monkie Kid
Year 2020
Pieces / Minifigs 1,629 / 6
Availability Retail
80012 LEGO Monkie Kid Monkey King Warrior Mech
Retail $149.99
Available at retail
Theme Monkie Kid
Year 2020
Pieces / Minifigs 1,427 / 7
Availability Retail
80016 LEGO Monkie Kid The Flaming Foundry
Retail $139.99
Available at retail
Theme Monkie Kid
Year 2020
Pieces / Minifigs 1,111 / 7
Availability Retail
80011 LEGO Monkie Kid Red Son's Inferno Truck
Retail $119.99
Available at retail
Theme Monkie Kid
Year 2020
Pieces / Minifigs 1,051 / 3
Availability Retail
80010 LEGO Monkie Kid Demon Bull King
Retail $89.99
Available at retail
Theme Monkie Kid
Year 2020
Pieces / Minifigs 832 / 5
Availability Retail
80009 LEGO Monkie Kid Pigsy's Food Truck
Retail $69.99
Available at retail
Theme Monkie Kid
Year 2020
Pieces / Minifigs 659 / 5
Availability Retail
80015 LEGO Monkie Kid's Cloud Roadster
Retail $69.99
Available at retail
Theme Monkie Kid
Year 2020
Pieces / Minifigs 529 / 4
Availability Retail
80008 LEGO Monkie Kid's Cloud Jet
Retail $59.99
Available at retail
Theme Monkie Kid
Year 2020
Pieces / Minifigs 430 / 4
Availability Retail
80007 LEGO Monkie Kid Iron Bull Tank
Retail $49.99
Available at retail
Theme Monkie Kid
Year 2020
Pieces / Minifigs 394 / 4
Availability Retail
80014 LEGO Monkie Kid Sandy's Speedboat
Retail $69.99
Available at retail
Theme Monkie Kid
Year 2020
Pieces / Minifigs 259 / 4
Availability Retail
80006 LEGO Monkie Kid White Dragon Horse Bike
Retail $34.99
Available at retail
Theme / Subtheme Monkie Kid / Promotional
Year 2020
Pieces 24
Availability Retired
40474 LEGO Monkie Kid Build your own Monkey King
promotional
Value $6.20
Annual growth 17.1%
Theme Monkie Kid
Year 2020
Minifigs 1
Availability Retired
30341 LEGO Monkie Kid's Delivery Bike
promotional
Value $5.54
Annual growth 37.2%