Theme / Subtheme Samsonite / Town Plan
Year 1969
Pieces 842
Availability Retired
842-2 LEGO Samsonite Town Plan
Retail $18.99
Value $1,108.09
Growth 5735.1%
Theme / Subtheme Samsonite / Town Plan
Year 1961
Availability Retired
246 LEGO Samsonite Town Plan Board
Retail $1.50
Value $603.67
Growth 40144.8%
Theme / Subtheme Samsonite / Town Plan
Year 1961
Availability Retired
725-3 LEGO Samsonite Town Plan
Retail $27.50
Value $3,036.77
Growth 10942.8%