Theme / Subtheme Samsonite / Town Plan
Year 1969
Pieces 842
Availability Retired
842-2 LEGO Samsonite Town Plan
Retail $18.99
Value $1,090.09
Growth 5640.3%
Theme / Subtheme Samsonite / Town Plan
Year 1961
Availability Retired
246 LEGO Samsonite Town Plan Board
Retail $1.50
Value $278.98
Growth 18498.8%
Theme / Subtheme Samsonite / Town Plan
Year 1961
Availability Retired
725-3 LEGO Samsonite Town Plan
Retail $27.50
Value $2,943.57
Growth 10603.9%