Theme / Subtheme Speed Champions / McLaren
Year 2021
Pieces / Minifigs 263 / 1
Availability Retail
76902 LEGO Speed Champions McLaren Elva
Retail $19.99
Available at retail
Theme / Subtheme Speed Champions / McLaren
Year 2021
Pieces 85
Availability Retail
30343 LEGO Speed Champions McLaren Elva
Retail $3.99
Available at retail
Theme / Subtheme Speed Champions / McLaren
Year 2019
Pieces / Minifigs 219 / 1
Availability Retired
75892 LEGO Speed Champions McLaren Senna
Retail $14.99
Value $15.23
Growth 1.6%
Theme / Subtheme Speed Champions / McLaren
Year 2015
Pieces / Minifigs 332 / 3
Availability Retired
75911 LEGO Speed Champions McLaren Mercedes Pit Stop
Retail $29.99
Value $116.00
Growth 286.8%
Annual growth 19.8%
Theme / Subtheme Speed Champions / McLaren
Year 2015
Pieces / Minifigs 168 / 1
Availability Retired
75909 LEGO Speed Champions McLaren P1
Retail $14.99
Value $77.37
Growth 416.1%
Annual growth 23.6%