Theme / Subtheme Speed Champions / McLaren
Year 2021
Pieces / Minifigs 263 / 1
Availability Retail
76902 LEGO Speed Champions McLaren Elva
Retail $19.99
Available at retail
Theme / Subtheme Speed Champions / McLaren
Year 2021
Pieces 85
Availability Retired
30343 LEGO Speed Champions McLaren Elva
Retail $3.99
Value $7.97
Growth 99.7%
Annual growth 30.0%
Theme / Subtheme Speed Champions / McLaren
Year 2019
Pieces / Minifigs 219 / 1
Availability Retired
75892 LEGO Speed Champions McLaren Senna
Retail $14.99
Value $16.14
Growth 7.7%
Annual growth 5.9%
Theme / Subtheme Speed Champions / McLaren
Year 2015
Pieces / Minifigs 332 / 3
Availability Retired
75911 LEGO Speed Champions McLaren Mercedes Pit Stop
Retail $29.99
Value $119.58
Growth 298.7%
Annual growth 16.2%
Theme / Subtheme Speed Champions / McLaren
Year 2015
Pieces / Minifigs 168 / 1
Availability Retired
75909 LEGO Speed Champions McLaren P1
Retail $14.99
Value $73.43
Growth 389.9%
Annual growth 16.9%