Theme Duplo
Year 2004
Pieces 139
Availability Retired
4296 LEGO Green Duplo Strata
Retail $19.99
Theme / Subtheme Duplo / LEGO Ville
Year 2004
Pieces / Duplo figures 3 / 1
Availability Retired
4680 Duplo LEGO Ville Traffic Patrol
Retail $2.99
Value $12.32
Growth 312.0%
Annual growth 4.7%
Theme / Subtheme Duplo / LEGO Ville
Year 2004
Pieces / Duplo figures 18 / 2
Availability Retired
4681 Duplo LEGO Ville Fire Truck
Retail $12.99
Value $74.45
Growth 473.1%
Annual growth 9.6%
Theme / Subtheme Duplo / LEGO Ville
Year 2004
Pieces / Duplo figures 5 / 1
Availability Retired
4683 Duplo LEGO Ville Pony and Cart
Retail $4.99
Value $6.85
Growth 37.3%
Annual growth 2.6%
Theme / Subtheme Duplo / LEGO Ville
Year 2004
Pieces / Duplo figures 4 / 1
Availability Retired
4684 Duplo LEGO Ville Pick-Up Truck
Retail $4.99
Value $32.16
Growth 544.5%
Annual growth 6.3%
Theme / Subtheme Duplo / LEGO Ville
Year 2004
Pieces / Duplo figures 10 / 1
Availability Retired
4685 Duplo LEGO Ville Fork Lift
Retail $7.99
Value $70.90
Growth 787.4%
Annual growth 8.9%
Theme / Subtheme Duplo / LEGO Ville
Year 2004
Pieces / Duplo figures 50 / 2
Availability Retired
4686 Duplo LEGO Ville Little Farm
Retail $19.99
Value $118.86
Growth 494.6%
Annual growth 10.0%
Theme / Subtheme Duplo / LEGO Ville
Year 2004
Pieces / Duplo figures 8 / 1
Availability Retired
4687 Duplo LEGO Ville Tractor-Trailer
Retail $12.99
Value $46.55
Growth 258.4%
Annual growth 7.0%
Theme / Subtheme Duplo / LEGO Ville
Year 2004
Pieces / Duplo figures 22 / 2
Availability Retired
4688 Duplo LEGO Ville Team Construction
Retail $19.99
Value $50.44
Growth 152.3%
Annual growth 5.1%
Theme / Subtheme Duplo / LEGO Ville
Year 2004
Pieces / Duplo figures 60 / 4
Availability Retired
4689 Duplo LEGO Ville Playhouse
Retail $24.99
Value $73.79
Growth 195.3%
Annual growth 6.0%
Theme / Subtheme Duplo / LEGO Ville
Year 2004
Pieces / Duplo figures 29 / 2
Availability Retired
4690 Duplo LEGO Ville Horse Stable
Retail $9.99
Value $69.99
Growth 600.6%
Annual growth 6.7%
Theme / Subtheme Duplo / LEGO Ville
Year 2004
Pieces / Duplo figures 61 / 3
Availability Retired
4691 Duplo LEGO Ville Police Station
Retail $39.99
Value $129.99
Growth 225.1%
Annual growth 5.1%
Theme / Subtheme Duplo / LEGO Ville
Year 2004
Pieces / Duplo figures 2 / 1
Availability Retired
4692 Duplo LEGO Ville Fire Car
Retail $3.49
Value $12.57
Growth 260.2%
Annual growth 7.0%
Theme / Subtheme Duplo / Ferrari
Year 2004
Pieces / Duplo figures 5 / 1
Availability Retired
4693 LEGO Duplo Ferrari F1 Race Car
Retail $9.99
Value $62.92
Growth 529.8%
Annual growth 11.5%
Theme / Subtheme Duplo / Ferrari
Year 2004
Pieces / Duplo figures 37 / 2
Availability Retired
4694 LEGO Duplo Ferrari F1 Racing Team
Retail $39.99
Value $75.44
Growth 88.6%
Annual growth 3.0%
Theme / Subtheme Duplo / Castle
Year 2004
Pieces / Duplo figures 19 / 2
Availability Retired
4775 LEGO Duplo Castle Knight and Squire
Retail $9.99
Value $74.42
Growth 644.9%
Annual growth 11.7%
Theme / Subtheme Duplo / Castle
Year 2004
Pieces / Duplo figures 63 / 2
Availability Retired
4776 LEGO Duplo Castle Dragon Tower
Retail $29.99
Value $159.25
Growth 431.0%
Annual growth 5.7%
Theme / Subtheme Duplo / Castle
Year 2004
Pieces / Duplo figures 164 / 4
Availability Retired
4777 LEGO Duplo Knights' Castle
Retail $49.99
Value $515.14
Growth 930.5%
Annual growth 10.1%
Theme Duplo
Year 2004
Pieces 100
Availability Retired
4908 LEGO DUPLO Basic Bricks
Retail $5.99
Theme / Subtheme Duplo / Building Sets
Year 2004
Pieces 90
Availability Retired
5351 LEGO Duplo Bucket
Retail $19.99
Theme Duplo
Year 2004
Pieces 139
Availability Retired
5352 LEGO Duplo Tub
Retail $19.99
Theme Duplo
Year 2004
Pieces 139
Availability Retired
5353 LEGO Duplo Tub
Retail $24.99
Theme Duplo
Year 2004
Pieces 80
Availability Retired
5354 LEGO Duplo Tube
Retail $11.99
Theme / Subtheme Duplo / Building Sets
Year 2004
Pieces 40
Availability Retired
5385 LEGO Duplo Special Edition Bucket
Retail $12.99
Value $24.57
Growth 89.1%
Annual growth 3.4%
Theme Duplo
Year 2004
Pieces / Duplo figures 113 / 2
Availability Retired
5513 LEGO Duplo Tubular Chest
Retail $39.99
Theme Duplo
Year 2004
Pieces / Duplo figures 2 / 1
Availability Retired
7349 LEGO Duplo Skater Boy
promotional
Value $7.77
Annual growth 5.5%
Theme / Subtheme Duplo / Value Packs
Year 2004
Pieces 29
Availability Retired
65517 LEGO Duplo Dora The Explorer Club Co-Pack
Retail $19.99
Value $578.93
Growth 2796.1%
Annual growth 16.1%