Theme Duplo
Year 2004
Pieces 139
Availability Retired
4296 LEGO Green Duplo Strata
Retail $19.99
Theme / Subtheme Duplo / LEGO Ville
Year 2004
Pieces / Duplo figures 3 / 1
Availability Retired
4680 Duplo LEGO Ville Traffic Patrol
Retail $2.99
Value $13.01
Growth 335.1%
Annual growth 8.5%
Theme / Subtheme Duplo / LEGO Ville
Year 2004
Pieces / Duplo figures 18 / 2
Availability Retired
4681 Duplo LEGO Ville Fire Truck
Retail $12.99
Value $73.89
Growth 468.8%
Annual growth 10.1%
Theme / Subtheme Duplo / LEGO Ville
Year 2004
Pieces / Duplo figures 5 / 1
Availability Retired
4683 Duplo LEGO Ville Pony and Cart
Retail $4.99
Value $7.58
Growth 51.9%
Annual growth 1.9%
Theme / Subtheme Duplo / LEGO Ville
Year 2004
Pieces / Duplo figures 4 / 1
Availability Retired
4684 Duplo LEGO Ville Pick-Up Truck
Retail $4.99
Value $31.53
Growth 531.9%
Annual growth 6.4%
Theme / Subtheme Duplo / LEGO Ville
Year 2004
Pieces / Duplo figures 10 / 1
Availability Retired
4685 Duplo LEGO Ville Fork Lift
Retail $7.99
Value $87.17
Growth 991.0%
Annual growth 10.9%
Theme / Subtheme Duplo / LEGO Ville
Year 2004
Pieces / Duplo figures 50 / 2
Availability Retired
4686 Duplo LEGO Ville Little Farm
Retail $19.99
Value $118.98
Growth 495.2%
Annual growth 10.2%
Theme / Subtheme Duplo / LEGO Ville
Year 2004
Pieces / Duplo figures 8 / 1
Availability Retired
4687 Duplo LEGO Ville Tractor-Trailer
Retail $12.99
Value $55.99
Growth 331.0%
Annual growth 7.1%
Theme / Subtheme Duplo / LEGO Ville
Year 2004
Pieces / Duplo figures 22 / 2
Availability Retired
4688 Duplo LEGO Ville Team Construction
Retail $19.99
Value $49.81
Growth 149.2%
Annual growth 5.1%
Theme / Subtheme Duplo / LEGO Ville
Year 2004
Pieces / Duplo figures 60 / 4
Availability Retired
4689 Duplo LEGO Ville Playhouse
Retail $24.99
Value $73.82
Growth 195.4%
Annual growth 6.1%
Theme / Subtheme Duplo / LEGO Ville
Year 2004
Pieces / Duplo figures 29 / 2
Availability Retired
4690 Duplo LEGO Ville Horse Stable
Retail $9.99
Value $55.01
Growth 450.7%
Annual growth 6.5%
Theme / Subtheme Duplo / LEGO Ville
Year 2004
Pieces / Duplo figures 61 / 3
Availability Retired
4691 Duplo LEGO Ville Police Station
Retail $39.99
Value $136.20
Growth 240.6%
Annual growth 6.9%
Theme / Subtheme Duplo / LEGO Ville
Year 2004
Pieces / Duplo figures 2 / 1
Availability Retired
4692 Duplo LEGO Ville Fire Car
Retail $3.49
Value $12.34
Growth 253.6%
Annual growth 7.3%
Theme / Subtheme Duplo / Ferrari
Year 2004
Pieces / Duplo figures 5 / 1
Availability Retired
4693 LEGO Duplo Ferrari F1 Race Car
Retail $9.99
Value $102.32
Growth 924.2%
Annual growth 10.8%
Theme / Subtheme Duplo / Ferrari
Year 2004
Pieces / Duplo figures 37 / 2
Availability Retired
4694 LEGO Duplo Ferrari F1 Racing Team
Retail $39.99
Value $81.43
Growth 103.6%
Annual growth 4.0%
Theme / Subtheme Duplo / Castle
Year 2004
Pieces / Duplo figures 19 / 2
Availability Retired
4775 LEGO Duplo Castle Knight and Squire
Retail $9.99
Value $48.44
Growth 384.9%
Annual growth 9.2%
Theme / Subtheme Duplo / Castle
Year 2004
Pieces / Duplo figures 63 / 2
Availability Retired
4776 LEGO Duplo Castle Dragon Tower
Retail $29.99
Value $169.26
Growth 464.4%
Annual growth 5.2%
Theme / Subtheme Duplo / Castle
Year 2004
Pieces / Duplo figures 164 / 4
Availability Retired
4777 LEGO Duplo Knights' Castle
Retail $49.99
Value $500.18
Growth 900.6%
Annual growth 10.3%
Theme Duplo
Year 2004
Pieces 100
Availability Retired
4908 LEGO DUPLO Basic Bricks
Retail $5.99
Theme / Subtheme Duplo / Building Sets
Year 2004
Pieces 90
Availability Retired
5351 LEGO Duplo Bucket
Retail $19.99
Theme Duplo
Year 2004
Pieces 139
Availability Retired
5352 LEGO Duplo Tub
Retail $19.99
Theme Duplo
Year 2004
Pieces 139
Availability Retired
5353 LEGO Duplo Tub
Retail $24.99
Theme Duplo
Year 2004
Pieces 80
Availability Retired
5354 LEGO Duplo Tube
Retail $11.99
Theme / Subtheme Duplo / Building Sets
Year 2004
Pieces 40
Availability Retired
5385 LEGO Duplo Special Edition Bucket
Retail $12.99
Value $24.41
Growth 87.9%
Annual growth 3.6%
Theme Duplo
Year 2004
Pieces / Duplo figures 113 / 2
Availability Retired
5513 LEGO Duplo Tubular Chest
Retail $39.99
Theme Duplo
Year 2004
Pieces / Duplo figures 2 / 1
Availability Retired
7349 LEGO Duplo Skater Boy
promotional
Value $7.77
Annual growth 6.5%
Theme / Subtheme Duplo / Value Packs
Year 2004
Pieces 29
Availability Retired
65517 LEGO Duplo Dora The Explorer Club Co-Pack
Retail $19.99
Value $578.90
Growth 2795.9%
Annual growth 17.3%