Theme / Subtheme Bionicle / Piraka
Year 2006
Pieces 41
Availability Retired
8900 LEGO Bionicle Piraka Reidak
Retail $8.99
Value $51.30
Growth 470.6%
Annual growth 8.6%
Theme / Subtheme Bionicle / Piraka
Year 2006
Pieces 42
Availability Retired
8901 LEGO Bionicle Piraka Hakann
Retail $8.99
Value $67.05
Growth 645.8%
Annual growth 7.3%
Theme / Subtheme Bionicle / Piraka
Year 2006
Pieces 41
Availability Retired
8902 LEGO Bionicle Piraka Vezok
Retail $8.99
Value $64.91
Growth 622.0%
Annual growth 7.2%
Theme / Subtheme Bionicle / Piraka
Year 2006
Pieces 41
Availability Retired
8903 LEGO Bionicle Piraka Zaktan
Retail $8.99
Value $91.70
Growth 920.0%
Annual growth 8.4%
Theme / Subtheme Bionicle / Piraka
Year 2006
Pieces 41
Availability Retired
8904 LEGO Bionicle Piraka Avak
Retail $8.99
Value $63.30
Growth 604.1%
Annual growth 5.7%
Theme / Subtheme Bionicle / Piraka
Year 2006
Pieces 42
Availability Retired
8905 LEGO Bionicle Piraka Thok
Retail $8.99
Value $118.46
Growth 1217.7%
Annual growth 10.8%