Theme / Subtheme Bionicle / Piraka
Year 2006
Pieces 41
Availability Retired
8900 LEGO Bionicle Piraka Reidak
Retail $8.99
Value $75.91
Growth 744.4%
Annual growth 8.9%
Theme / Subtheme Bionicle / Piraka
Year 2006
Pieces 42
Availability Retired
8901 LEGO Bionicle Piraka Hakann
Retail $8.99
Value $61.12
Growth 579.9%
Annual growth 6.8%
Theme / Subtheme Bionicle / Piraka
Year 2006
Pieces 41
Availability Retired
8902 LEGO Bionicle Piraka Vezok
Retail $8.99
Value $74.94
Growth 733.6%
Annual growth 8.5%
Theme / Subtheme Bionicle / Piraka
Year 2006
Pieces 41
Availability Retired
8903 LEGO Bionicle Piraka Zaktan
Retail $8.99
Value $79.39
Growth 783.1%
Annual growth 7.3%
Theme / Subtheme Bionicle / Piraka
Year 2006
Pieces 41
Availability Retired
8904 LEGO Bionicle Piraka Avak
Retail $8.99
Value $64.90
Growth 621.9%
Annual growth 12.8%
Theme / Subtheme Bionicle / Piraka
Year 2006
Pieces 42
Availability Retired
8905 LEGO Bionicle Piraka Thok
Retail $8.99
Value $120.38
Growth 1239.0%
Annual growth 11.0%