Theme / Subtheme Duplo / Trains
Year 2018
Pieces / Duplo figures 26 / 1
Availability Retail
10872 LEGO Duplo Train Bridge and Tracks
Retail $24.99
Available at retail
Theme / Subtheme Duplo / Trains
Year 2018
Pieces / Duplo figures 59 / 2
Availability Retail
10874 LEGO Duplo Steam Train
Retail $59.99
Available at retail
Theme / Subtheme Duplo / Trains
Year 2018
Pieces / Duplo figures 105 / 3
Availability Retail
10875 LEGO Duplo Cargo Train
Retail $119.99
Available at retail
Theme / Subtheme Duplo / Trains
Year 2018
Pieces 23
Availability Retail
10882 LEGO Duplo Train Tracks
Retail $19.99
Available at retail