Theme / Subtheme Duplo / Trains
Year 2018
Pieces / Duplo figures 105 / 3
Availability Retail
10875 LEGO Duplo Cargo Train
Retail $119.99
Available at retail
Theme / Subtheme Duplo / Trains
Year 2018
Pieces / Duplo figures 59 / 2
Availability Retail
10874 LEGO Duplo Steam Train
Retail $59.99
Available at retail
Theme / Subtheme Duplo / Trains
Year 2018
Pieces / Duplo figures 26 / 1
Availability Retail
10872 LEGO Duplo Train Bridge and Tracks
Retail $24.99
Available at retail
Theme / Subtheme Duplo / Trains
Year 2018
Pieces 23
Availability Retail
10882 LEGO Duplo Train Tracks
Retail $19.99
Available at retail
Theme / Subtheme Duplo / Trains
Year 2016
Pieces 45
Availability Retired
10810 LEGO Duplo Push Train
Retail $29.99
Value $120.66
Growth 302.3%
Annual growth 33.4%
Theme / Subtheme Duplo / Trains
Year 2015
Pieces 88
Availability Retired
66494 LEGO Duplo Train 3-in-1 pack
Retail $109.99
Value $120.96
Growth 10.0%
Annual growth 1.9%
Theme / Subtheme Duplo / Trains
Year 2013
Pieces / Duplo figures 134 / 3
Availability Retired
10508 LEGO Duplo Deluxe Train Set
Retail $109.99
Value $222.55
Growth 102.3%
Annual growth 18.7%
Theme / Subtheme Duplo / Trains
Year 2013
Pieces / Duplo figures 52 / 2
Availability Retired
10507 LEGO Duplo My First Train Set
Retail $44.99
Value $164.65
Growth 266.0%
Annual growth 36.4%
Theme / Subtheme Duplo / Trains
Year 2013
Pieces / Duplo figures 31 / 1
Availability Retired
10558 LEGO Duplo Number Train
Retail $19.99
Value $51.67
Growth 158.5%
Annual growth 16.3%
Theme / Subtheme Duplo / Trains
Year 2013
Pieces 24
Availability Retired
10506 LEGO Duplo Train Accessory Set
Retail $19.99
Value $39.95
Growth 99.8%
Annual growth 17.1%
Theme / Subtheme Duplo / Trains
Year 2005
Pieces / Duplo figures 110 / 3
Availability Retired
3772 LEGO Duplo Deluxe Train Set
Retail $89.99
Value $565.20
Growth 528.1%
Annual growth 7.8%
Theme / Subtheme Duplo / Trains
Year 2005
Pieces / Duplo figures 65 / 2
Availability Retired
3771 LEGO Duplo Train Starter Set
Retail $49.99
Value $159.30
Growth 218.7%
Annual growth 8.0%
Theme / Subtheme Duplo / Trains
Year 2005
Pieces / Duplo figures 46 / 2
Availability Retired
3778 LEGO Duplo Trains Station
Retail $19.99
Value $103.02
Growth 415.4%
Annual growth 11.6%
Theme / Subtheme Duplo / Trains
Year 2005
Pieces 26
Availability Retired
3774 LEGO Duplo Trains Bridge
Retail $19.99
Value $104.32
Growth 421.9%
Annual growth 12.1%
Theme / Subtheme Duplo / Trains
Year 2005
Pieces 14
Availability Retired
3773 LEGO Duplo Trains Level Crossing
Retail $7.99
Value $59.97
Growth 650.6%
Annual growth 14.4%
Theme / Subtheme Duplo / Trains
Year 2005
Pieces / Duplo figures 12 / 1
Availability Retired
3770 LEGO Duplo My First Train
Retail $9.99
Theme / Subtheme Duplo / Trains
Year 2005
Pieces 2
Availability Retired
3775 LEGO Duplo Trains Points
Retail $6.99
Value $17.09
Growth 144.5%
Annual growth 13.5%
Theme / Subtheme Duplo / Trains
Year 2000
Pieces / Duplo figures 75 / 3
Availability Retired
2933 LEGO Duplo Deluxe Train Set with Motor
Retail $99.99
Value $141.83
Growth 41.8%
Annual growth 1.8%
Theme / Subtheme Duplo / Trains
Year 2000
Pieces / Duplo figures 40 / 3
Availability Retired
2936 LEGO Duplo Train Station
Retail $29.99
Value $72.53
Growth 141.8%
Annual growth 4.5%
Theme / Subtheme Duplo / Trains
Year 2000
Pieces / Duplo figures 29 / 3
Availability Retired
2932 LEGO Duplo Train Starter Set with Motor
Retail $49.99
Value $345.89
Growth 591.9%
Annual growth 10.2%
Theme / Subtheme Duplo / Trains
Year 2000
Pieces / Duplo figures 14 / 1
Availability Retired
2938 LEGO Duplo Train Tunnel
Retail $14.99
Value $88.00
Growth 487.1%
Annual growth 9.3%
Theme / Subtheme Duplo / Trains
Year 2000
Pieces / Duplo figures 10 / 1
Availability Retired
2931 LEGO Duplo Trains Push Locomotive
Retail $14.99
Value $88.00
Growth 487.1%
Annual growth 9.3%
Theme / Subtheme Duplo / Trains
Year 2000
Pieces / Duplo figures 9 / 1
Availability Retired
2937 LEGO Duplo Trains Supplementary Wagon
Retail $8.99
Value $24.53
Growth 172.9%
Annual growth 6.6%
Theme / Subtheme Duplo / Trains
Year 1996
Pieces / Duplo figures 83 / 3
Availability Retired
2745 LEGO Duplo Deluxe Electric Train Set
Retail $99.99
Value $215.52
Growth 115.5%
Annual growth 3.3%
Theme / Subtheme Duplo / Trains
Year 1996
Pieces / Duplo figures 34 / 2
Availability Retired
2741 LEGO Duplo Electric Train Starter Set
Value $326.21
Theme / Subtheme Duplo / Trains
Year 1996
Pieces 10
Availability Retired
2739 LEGO Duplo Trains Tip Wagon
Retail $6.75
Value $14.28
Growth 111.6%
Annual growth 3.2%
Theme / Subtheme Duplo / Trains
Year 1996
Pieces / Duplo figures 9 / 1
Availability Retired
2731 LEGO Duplo Push-Along Play Train
Retail $14.99
Value $36.87
Growth 146.0%
Annual growth 3.8%
Theme / Subtheme Duplo / Trains
Year 1994
Pieces 11
Availability Retired
2738 LEGO Duplo Train Bridge
Retail $16.99
Value $35.91
Growth 111.4%
Annual growth 2.9%
Theme / Subtheme Duplo / Trains
Year 1993
Pieces / Duplo figures 54 / 2
Availability Retired
2730 LEGO Duplo Electric Play Train Set
Retail $84.99
Value $319.89
Growth 276.4%
Annual growth 5.0%
Theme / Subtheme Duplo / Trains
Year 1993
Pieces / Duplo figures 46 / 3
Availability Retired
2732 LEGO Duplo Push-Along Play Train Set
Retail $43.00
Value $223.58
Growth 420.0%
Annual growth 6.3%
Theme / Subtheme Duplo / Trains
Year 1993
Pieces / Duplo figures 9 / 1
Availability Retired
2733 LEGO Duplo Push-Along Play Train
Retail $19.99
Value $54.72
Growth 173.7%
Annual growth 3.8%
Theme / Subtheme Duplo / Trains
Year 1993
Pieces 9
Availability Retired
2737 LEGO Duplo Trains Diamond Crossing and Track Pack
Retail $8.99
Value $27.95
Growth 210.9%
Annual growth 4.3%
Theme / Subtheme Duplo / Trains
Year 1993
Pieces 7
Availability Retired
2740 LEGO Duplo Trains Level Crossing
Retail $9.99
Value $14.80
Growth 48.1%
Annual growth 1.5%
Theme / Subtheme Duplo / Trains
Year 1993
Pieces 6
Availability Retired
2734 LEGO Duplo Trains Straight Tracks
Retail $4.99
Value $62.92
Growth 1160.9%
Annual growth 5.7%
Theme / Subtheme Duplo / Trains
Year 1993
Pieces 6
Availability Retired
2735 LEGO Duplo Trains Curved Tracks and Rails
Retail $4.99
Value $11.87
Growth 137.9%
Annual growth 10.6%
Theme / Subtheme Duplo / Trains
Year 1993
Pieces 4
Availability Retired
2736 LEGO Duplo Train Points
Retail $11.99
Value $21.58
Growth 80.0%
Annual growth 2.7%
Theme / Subtheme Duplo / Trains
Year 1988
Pieces / Duplo figures 42 / 2
Availability Retired
2701 LEGO Duplo Train and Station Set
Retail $44.00
Value $225.26
Growth 412.0%
Annual growth 5.2%
Theme / Subtheme Duplo / Trains
Year 1988
Pieces / Duplo figures 32 / 1
Availability Retired
2720 LEGO Duplo Trains Goods Station
Value $133.16
Theme / Subtheme Duplo / Trains
Year 1988
Pieces / Duplo figures 10 / 1
Availability Retired
2706 LEGO Duplo Trains Barnyard Express
Value $42.07
Theme / Subtheme Duplo / Trains
Year 1987
Pieces 4
Availability Retired
2714 LEGO Duplo Train Crossings
Retail $7.49
Value $13.18
Growth 76.0%
Annual growth 1.7%
Theme / Subtheme Duplo / Trains
Year 1984
Pieces 10
Availability Retired
2713 LEGO Duplo Train Points
Retail $11.99
Value $30.58
Growth 155.0%
Annual growth 2.6%
Theme / Subtheme Duplo / Trains
Year 1984
Pieces 5
Availability Retired
2717 LEGO Duplo Train Bridge
Retail $8.99
Value $54.69
Growth 508.3%
Annual growth 5.1%
Theme / Subtheme Duplo / Trains
Year 1983
Pieces / Duplo figures 31 / 1
Availability Retired
2700 LEGO Duplo Train Set
Value $119.74
Theme / Subtheme Duplo / Trains
Year 1983
Pieces / Duplo figures 12 / 2
Availability Retired
2705 LEGO Duplo Passenger Train
Theme / Subtheme Duplo / Trains
Year 1983
Pieces 4
Availability Retired
2711 LEGO Duplo Trains Straight Tracks
Retail $3.99
Value $10.75
Growth 169.4%
Annual growth 5.9%
Theme / Subtheme Duplo / Trains
Year 1983
Pieces 4
Availability Retired
2712 LEGO Duplo Trains Curved Tracks
Retail $3.99
Value $15.54
Growth 289.5%
Annual growth 3.7%