Theme / Subtheme Duplo / Primo
Year 1996
Pieces / Duplo figures 51 / 1
Availability Retired
2004 LEGO Duplo Primo Jumbo Building Tub
Value $47.44
Theme / Subtheme Duplo / Primo
Year 1996
Pieces / Duplo figures 20 / 1
Availability Retired
2091 LEGO Duplo Primo Tumbler
Value $65.95
Theme / Subtheme Duplo / Primo
Year 1996
Pieces 19
Availability Retired
2006 LEGO Duplo Primo Box
Theme / Subtheme Duplo / Primo
Year 1996
Pieces / Duplo figures 10 / 1
Availability Retired
2092 LEGO Duplo Primo Cannister
Theme / Subtheme Duplo / Primo
Year 1995
Pieces / Duplo figures 18 / 2
Availability Retired
2086 LEGO Duplo Primo XLarge Stack 'n' Learn Set
Value $56.12
Theme / Subtheme Duplo / Primo
Year 1995
Pieces / Duplo figures 14 / 1
Availability Retired
2084 LEGO Duplo Primo Large Stack 'n' Learn Set
Value $50.00
Theme / Subtheme Duplo / Primo
Year 1995
Pieces 9
Availability Retired
2080 LEGO Duplo Primo Stacking Blocks One
Theme / Subtheme Duplo / Primo
Year 1995
Pieces / Duplo figures 9 / 1
Availability Retired
2082 LEGO Duplo Primo Medium Stack 'n' Learn Set