Theme / Subtheme Duplo / Primo
Year 1995
Pieces 9
Availability Retired
2080 LEGO Duplo Primo Stacking Blocks One
Theme / Subtheme Duplo / Primo
Year 1995
Pieces / Duplo figures 9 / 1
Availability Retired
2082 LEGO Duplo Primo Medium Stack 'n' Learn Set
Theme / Subtheme Duplo / Primo
Year 1995
Pieces / Duplo figures 14 / 1
Availability Retired
2084 LEGO Duplo Primo Large Stack 'n' Learn Set
Value $50.00
Theme / Subtheme Duplo / Primo
Year 1995
Pieces / Duplo figures 18 / 2
Availability Retired
2086 LEGO Duplo Primo XLarge Stack 'n' Learn Set
Value $55.00