Theme / Subtheme Duplo / Disney Princess
Year 2019
Pieces / Duplo figures 59 / 3
Availability Retail
10899 LEGO Duplo Disney Princess Frozen Ice Castle
Retail $49.99
Available at retail
Theme / Subtheme Duplo / Disney Princess
Year 2018
Pieces / Duplo figures 37 / 1
Availability Retired
10878 LEGO Duplo Disney Princess Rapunzel's Tower
Retail $29.99
Value $99.80
Growth 232.8%
Annual growth 33.4%
Theme / Subtheme Duplo / Disney Princess
Year 2018
Pieces / Duplo figures 19 / 1
Availability Retired
10877 LEGO Duplo Disney Princess Belle's Tea Party
Retail $19.99
Value $44.18
Growth 121.0%
Annual growth 29.8%
Theme / Subtheme Duplo / Disney Princess
Year 2017
Pieces / Duplo figures 56 / 2
Availability Retired
10855 LEGO Duplo Disney Princess Cinderella's Magical Castle
Retail $34.99
Value $96.40
Growth 175.5%
Annual growth 23.3%
Theme / Subtheme Duplo / Disney Princess
Year 2015
Pieces / Duplo figures 63 / 3
Availability Retired
10596 LEGO Duplo Disney Princess Collection
Retail $39.99
Value $294.66
Growth 636.8%
Annual growth 32.4%
Theme / Subtheme Duplo / Disney Princess
Year 2014
Pieces / Duplo figures 55 / 2
Availability Retired
10542 LEGO Duplo Disney Princess Sleeping Beauty's Fairy Tale
Retail $34.99
Value $120.32
Growth 243.9%
Annual growth 18.1%
Theme / Subtheme Duplo / Disney Princess
Year 2013
Pieces / Duplo figures 39 / 1
Availability Retired
10515 LEGO Duplo Disney Princess Ariel's Undersea Castle
Retail $29.99
Value $93.49
Growth 211.7%
Annual growth 13.9%
Theme / Subtheme Duplo / Disney Princess
Year 2013
Pieces / Duplo figures 30 / 2
Availability Retired
10516 LEGO Duplo Disney Princess Ariel's Magical Boat Ride
Retail $14.99
Value $55.33
Growth 269.1%
Annual growth 14.0%
Theme / Subtheme Duplo / Disney Princess
Year 2012
Pieces / Duplo figures 77 / 2
Availability Retired
6154 LEGO Duplo Disney Princess Cinderella's Castle
Retail $39.99
Value $159.99
Growth 300.1%
Annual growth 13.2%
Theme / Subtheme Duplo / Disney Princess
Year 2012
Pieces / Duplo figures 28 / 1
Availability Retired
6152 LEGO Duplo Disney Princess Snow White's Cottage
Retail $14.99
Value $101.94
Growth 580.1%
Annual growth 16.1%
Theme / Subtheme Duplo / Disney Princess
Year 2012
Pieces / Duplo figures 20 / 1
Availability Retired
6153 LEGO Duplo Disney Princess Cinderella's Carriage
Retail $24.99
Value $79.00
Growth 216.1%
Annual growth 13.2%
Theme / Subtheme Duplo / Disney Princess
Year 2012
Pieces / Duplo figures 16 / 1
Availability Retired
6151 LEGO Duplo Disney Princess Sleeping Beauty's Room
Retail $12.99
Value $60.96
Growth 369.3%
Annual growth 15.5%