Theme / Subtheme Duplo / Disney Princess
Year 2019
Pieces / Duplo figures 59 / 3
Availability Retail
10899 LEGO Duplo Disney Princess Frozen Ice Castle
Retail $49.99
Available at retail
Theme / Subtheme Duplo / Disney Princess
Year 2018
Pieces / Duplo figures 37 / 1
Availability Retired
10878 LEGO Duplo Disney Princess Rapunzel's Tower
Retail $29.99
Value $88.32
Growth 194.5%
Annual growth 33.4%
Theme / Subtheme Duplo / Disney Princess
Year 2018
Pieces / Duplo figures 19 / 1
Availability Retired
10877 LEGO Duplo Disney Princess Belle's Tea Party
Retail $19.99
Value $41.93
Growth 109.8%
Annual growth 23.9%
Theme / Subtheme Duplo / Disney Princess
Year 2017
Pieces / Duplo figures 56 / 2
Availability Retired
10855 LEGO Duplo Disney Princess Cinderella's Magical Castle
Retail $34.99
Value $82.66
Growth 136.2%
Annual growth 19.6%
Theme / Subtheme Duplo / Disney Princess
Year 2015
Pieces / Duplo figures 63 / 3
Availability Retired
10596 LEGO Duplo Disney Princess Collection
Retail $39.99
Value $299.37
Growth 648.6%
Annual growth 32.4%
Theme / Subtheme Duplo / Disney Princess
Year 2014
Pieces / Duplo figures 55 / 2
Availability Retired
10542 LEGO Duplo Disney Princess Sleeping Beauty's Fairy Tale
Retail $34.99
Value $98.18
Growth 180.6%
Annual growth 15.7%
Theme / Subtheme Duplo / Disney Princess
Year 2013
Pieces / Duplo figures 39 / 1
Availability Retired
10515 LEGO Duplo Disney Princess Ariel's Undersea Castle
Retail $29.99
Value $102.69
Growth 242.4%
Annual growth 13.8%
Theme / Subtheme Duplo / Disney Princess
Year 2013
Pieces / Duplo figures 30 / 2
Availability Retired
10516 LEGO Duplo Disney Princess Ariel's Magical Boat Ride
Retail $14.99
Value $60.82
Growth 305.7%
Annual growth 13.7%
Theme / Subtheme Duplo / Disney Princess
Year 2012
Pieces / Duplo figures 77 / 2
Availability Retired
6154 LEGO Duplo Disney Princess Cinderella's Castle
Retail $39.99
Value $159.99
Growth 300.1%
Annual growth 13.0%
Theme / Subtheme Duplo / Disney Princess
Year 2012
Pieces / Duplo figures 28 / 1
Availability Retired
6152 LEGO Duplo Disney Princess Snow White's Cottage
Retail $14.99
Value $124.99
Growth 733.8%
Annual growth 17.1%
Theme / Subtheme Duplo / Disney Princess
Year 2012
Pieces / Duplo figures 20 / 1
Availability Retired
6153 LEGO Duplo Disney Princess Cinderella's Carriage
Retail $24.99
Value $109.37
Growth 337.7%
Annual growth 14.8%
Theme / Subtheme Duplo / Disney Princess
Year 2012
Pieces / Duplo figures 16 / 1
Availability Retired
6151 LEGO Duplo Disney Princess Sleeping Beauty's Room
Retail $12.99
Value $60.55
Growth 366.1%
Annual growth 15.0%