Theme / Subtheme Duplo / Seasonal
Year 2022
Pieces / Duplo figures 50 / 3
Availability Retail
10976 LEGO Duplo Santa's Gingerbread House
Retail $34.99
Available at retail