Theme / Subtheme Duplo / Jurassic World
Year 2022
Pieces / Duplo figures 27 / 1
Availability Retail
10938 LEGO Duplo Jurassic World Dinosaur Nursery
Retail $19.99
Available at retail
Theme / Subtheme Duplo / Jurassic World
Year 2021
Pieces / Duplo figures 36 / 1
Availability Retired
10939 LEGO Duplo Jurassic World T. rex and Triceratops Dinosaur Breakout
Retail $29.99
Value $29.51