Theme / Subtheme Duplo / Jurassic World
Year 2022
Pieces / Duplo figures 27 / 1
Availability Retail
10938 LEGO Duplo Jurassic World Dinosaur Nursery
Retail $19.99
Available at retail