Theme / Subtheme Duplo / Disney Princess
Year 2022
Pieces / Duplo figures 23 / 4
Availability Retail
10960 LEGO Duplo Disney Princess Belle's Ballroom
Retail $19.99
Available at retail