Theme / Subtheme Education / Duplo
Year 2020
Pieces 150
Availability Retail
45026 LEGO Education Duplo Tubes
Retail $159.95
Available at retail
Theme / Subtheme Education / Duplo
Year 2020
Pieces 130
Availability Retail
45027 LEGO Education Duplo Letters
Retail $109.95
Available at retail
Theme / Subtheme Education / Duplo
Year 2020
Pieces / Duplo figures 480 / 6
Availability Retail
45028 LEGO Education Duplo My XL World
Retail $239.95
Available at retail
Theme / Subtheme Education / Duplo
Year 2020
Pieces 91
Availability Retail
45029 LEGO Education Duplo Animals
Retail $134.95
Available at retail
Theme / Subtheme Education / Duplo
Year 2020
Pieces / Duplo figures 26 / 18
Availability Retail
45030 LEGO Education Duplo People
Retail $84.95
Available at retail