Theme / Subtheme City / Traffic
Year 2021
Pieces / Minifigs 36 / 1
Availability Retail
30568 LEGO City Skater
Retail $4.99
Available at retail
Theme / Subtheme City / Traffic
Year 2021
Pieces / Minifigs 190 / 3
Availability Retail
60283 LEGO City Holiday Camper Van
Retail $19.99
Available at retail
Theme / Subtheme City / Traffic
Year 2021
Pieces / Minifigs 89 / 1
Availability Retail
60285 LEGO City Sports Car
Retail $9.99
Available at retail
Theme / Subtheme City / Traffic
Year 2021
Pieces / Minifigs 79 / 1
Availability Retail
60286 LEGO City Beach Rescue ATV
Retail $9.99
Available at retail
Theme / Subtheme City / Traffic
Year 2021
Pieces / Minifigs 210 / 2
Availability Retail
60288 LEGO City Race Buggy Transporter
Retail $19.99
Available at retail
Theme / Subtheme City / Traffic
Year 2021
Pieces / Minifigs 281 / 2
Availability Retail
60289 LEGO City Airshow Jet Transporter
Retail $29.99
Available at retail
Theme / Subtheme City / Traffic
Year 2021
Pieces 112
Availability Retail
60304 LEGO City Road Plates
Retail $19.99
Available at retail
Theme / Subtheme City / Traffic
Year 2021
Pieces / Minifigs 342 / 2
Availability Retail
60305 LEGO City Car Transporter
Retail $29.99
Available at retail