Theme / Subtheme Disney / Encanto
Year 2021
Pieces / Minifigs 99 / 2
Availability Retail
43200 LEGO Disney Encanto Antonio's Magical Door
Retail $19.99
Available at retail
Theme / Subtheme Disney / Encanto
Year 2021
Pieces / Minifigs 114 / 3
Availability Retail
43201 LEGO Disney Encanto Isabela's Magical Door
Retail $19.99
Available at retail
Theme / Subtheme Disney / Encanto
Year 2021
Pieces / Minifigs 587 / 3
Availability Retail
43202 LEGO Disney Encanto The Madrigal House
Retail $49.99
Available at retail