Theme / Subtheme Duplo / Basic
Year 2021
Pieces 8
Availability Retail
10953 LEGO Duplo Basic Unicorn
Retail $9.99
Available at retail
Theme / Subtheme Duplo / Basic
Year 2021
Pieces 15
Availability Retail
10955 LEGO Duplo Basic Animal Train
Retail $19.99
Available at retail
Theme / Subtheme Duplo / Basic
Year 2021
Pieces / Duplo figures 200 / 2
Availability Retired
10958 LEGO Duplo Basic Creative Birthday Party
Retail $59.99
Value $63.76
Growth 6.3%
Annual growth 7.7%