Theme Horizon
Year 2022
Pieces / Minifigs 1,222 / 1
Availability Retail
76989 LEGO Horizon Forbidden West Tallneck
Retail $89.99
Available at retail