Theme / Subtheme Exclusive / LEGO Inside Tour Exclusive
Year 2022
4000037 LEGO Factory AGV