Theme / Subtheme City / Stuntz
Year 2023
Pieces / Minifigs 10 / 1
Availability Retail
60356 LEGO City Stuntz Bear Stunt Bike
Retail $7.99
Available at retail
Theme / Subtheme City / Stuntz
Year 2023
Pieces / Minifigs 479 / 3
Availability Retail
60357 LEGO City Stuntz Stunt Truck & Ring of Fire Challenge
Retail $59.99
Available at retail
Theme / Subtheme City / Stuntz
Year 2023
Pieces / Minifigs 13 / 1
Availability Retail
60358 LEGO City Stuntz Cyber Stunt Bike
Retail $7.99
Available at retail
Theme / Subtheme City / Stuntz
Year 2023
Pieces / Minifigs 144 / 1
Availability Retail
60359 LEGO City Stuntz Dunk Stunt Ramp Challenge
Retail $29.99
Available at retail
Theme / Subtheme City / Stuntz
Year 2023
Pieces / Minifigs 117 / 2
Availability Retail
60360 LEGO City Stuntz Spinning Stunt Challenge
Retail $39.99
Available at retail
Theme / Subtheme City / Stuntz
Year 2023
Pieces / Minifigs 385 / 4
Availability Retail
60361 LEGO City Stuntz Ultimate Stunt Riders Challenge
Retail $99.99
Available at retail