Theme / Subtheme City / Stuntz
Year 2022
Pieces / Minifigs 598 / 7
Availability Retail
60339 LEGO City Stuntz Double Loop Stunt Arena
Retail $159.99
Available at retail
Theme / Subtheme City / Stuntz
Year 2022
Pieces / Minifigs 226 / 3
Availability Retail
60338 LEGO City Stuntz Chimpanzee Smash Stunt Loop
Retail $69.99
Available at retail
Theme / Subtheme City / Stuntz
Year 2022
Pieces / Minifigs 154 / 2
Availability Retail
60340 LEGO City Stuntz The Blade Stunt Challenge
Retail $34.99
Available at retail
Theme / Subtheme City / Stuntz
Year 2022
Pieces / Minifigs 122 / 2
Availability Retail
60342 LEGO City Stuntz The Shark Attack Stunt Challenge
Retail $34.99
Available at retail
Theme / Subtheme City / Stuntz
Year 2022
Pieces / Minifigs 117 / 2
Availability Retail
60341 LEGO City Stuntz The Knockdown Stunt Challenge
Retail $34.99
Available at retail
Theme / Subtheme City / Stuntz
Year 2022
Pieces / Minifigs 40 / 3
Availability Retired
66707 LEGO City Stuntz 3-in-1 Gift Set
Retail $23.97
Value $25.48
Growth 6.3%
Theme / Subtheme City / Stuntz
Year 2022
Pieces / Minifigs 15 / 1
Availability Retail
60332 LEGO City Stuntz Reckless Scorpion Stunt Bike
Retail $7.99
Available at retail
Theme / Subtheme City / Stuntz
Year 2022
Pieces / Minifigs 14 / 1
Availability Retail
60333 LEGO City Stuntz Bathtub Stunt Bike
Retail $7.99
Available at retail
Theme / Subtheme City / Stuntz
Year 2022
Pieces / Minifigs 10 / 1
Availability Retail
60331 LEGO City Stuntz Touring Stunt Bike
Retail $7.99
Available at retail
Theme / Subtheme City / Stuntz
Year 2021
Pieces / Minifigs 668 / 6
Availability Retail
60295 LEGO City Stuntz Stunt Show Arena
Retail $99.99
Available at retail
Theme / Subtheme City / Stuntz
Year 2021
Pieces / Minifigs 420 / 4
Availability Retail
60294 LEGO City Stuntz Stunt Show Truck
Retail $69.99
Available at retail
Theme / Subtheme City / Stuntz
Year 2021
Pieces / Minifigs 170 / 2
Availability Retail
60293 LEGO City Stuntz Stunt Park
Retail $39.99
Available at retail
Theme / Subtheme City / Stuntz
Year 2021
Pieces / Minifigs 73 / 2
Availability Retail
60299 LEGO City Stuntz Stunt Competition
Retail $29.99
Available at retail
Theme / Subtheme City / Stuntz
Year 2021
Pieces / Minifigs 14 / 1
Availability Retail
60296 LEGO City Stuntz Wheelie Stunt Bike
Retail $7.99
Available at retail
Theme / Subtheme City / Stuntz
Year 2021
Pieces / Minifigs 14 / 1
Availability Retail
60298 LEGO City Stuntz Rocket Stunt Bike
Retail $7.99
Available at retail
Theme / Subtheme City / Stuntz
Year 2021
Pieces / Minifigs 14 / 1
Availability Retail
60309 LEGO City Stuntz Selfie Stunt Bike
Retail $7.99
Available at retail
Theme / Subtheme City / Stuntz
Year 2021
Pieces / Minifigs 12 / 1
Availability Retail
60297 LEGO City Stuntz Demolition Stunt Bike
Retail $7.99
Available at retail
Theme / Subtheme City / Stuntz
Year 2021
Pieces / Minifigs 11 / 1
Availability Retail
60311 LEGO City Stuntz Fire Stunt Bike
Retail $7.99
Available at retail
Theme / Subtheme City / Stuntz
Year 2021
Pieces / Minifigs 10 / 1
Availability Retail
60310 LEGO City Stuntz Chicken Stunt Bike
Retail $7.99
Available at retail