Theme / Subtheme City / Stuntz
Year 2022
Pieces / Minifigs 10 / 1
Availability Retail
60331 LEGO City Stuntz Touring Stunt Bike
Retail $7.99
Available at retail
Theme / Subtheme City / Stuntz
Year 2022
Pieces / Minifigs 15 / 1
Availability Retail
60332 LEGO City Stuntz Reckless Scorpion Stunt Bike
Retail $7.99
Available at retail
Theme / Subtheme City / Stuntz
Year 2022
Pieces / Minifigs 14 / 1
Availability Retail
60333 LEGO City Stuntz Bathtub Stunt Bike
Retail $7.99
Available at retail
Theme / Subtheme City / Stuntz
Year 2022
Pieces / Minifigs 226 / 3
Availability Retail
60338 LEGO City Stuntz Chimpanzee Smash Stunt Loop
Retail $69.99
Available at retail
Theme / Subtheme City / Stuntz
Year 2022
Pieces / Minifigs 598 / 7
Availability Retail
60339 LEGO City Stuntz Double Loop Stunt Arena
Retail $159.99
Available at retail
Theme / Subtheme City / Stuntz
Year 2022
Pieces / Minifigs 154 / 2
Availability Retail
60340 LEGO City Stuntz The Blade Stunt Challenge
Retail $34.99
Available at retail
Theme / Subtheme City / Stuntz
Year 2022
Pieces / Minifigs 117 / 2
Availability Retail
60341 LEGO City Stuntz The Knockdown Stunt Challenge
Retail $34.99
Available at retail
Theme / Subtheme City / Stuntz
Year 2022
Pieces / Minifigs 122 / 2
Availability Retail
60342 LEGO City Stuntz The Shark Attack Stunt Challenge
Retail $34.99
Available at retail
Theme / Subtheme City / Stuntz
Year 2022
Pieces / Minifigs 40 / 3
Availability Retired
66707 LEGO City Stuntz 3-in-1 Gift Set
Retail $23.97
Value $29.98
Growth 25.1%