Theme / Subtheme Vidiyo / Bandmates Series 1
Year 2021
Pieces / Minifigs 121 / 12
Availability Retail
43101-13 LEGO Vidiyo Bandmates Series 1 Complete Set
Retail $59.88
Available at retail
Theme / Subtheme Vidiyo / Bandmates Series 1
Year 2021
Pieces / Minifigs 11 / 1
Availability Retail
43101-12 LEGO Vidiyo Bandmates Series 1 Werewolf Drummer
Retail $4.99
Available at retail
Theme / Subtheme Vidiyo / Bandmates Series 1
Year 2021
Pieces / Minifigs 11 / 1
Availability Retail
43101-10 LEGO Vidiyo Bandmates Series 1 Cotton Candy Cheerleader
Retail $4.99
Available at retail
Theme / Subtheme Vidiyo / Bandmates Series 1
Year 2021
Pieces / Minifigs 11 / 1
Availability Retail
43101-8 LEGO Vidiyo Bandmates Series 1 Banshee Singer
Retail $4.99
Available at retail
Theme / Subtheme Vidiyo / Bandmates Series 1
Year 2021
Pieces / Minifigs 11 / 1
Availability Retail
43101-2 LEGO Vidiyo Bandmates Series 1 Samurapper
Retail $4.99
Available at retail
Theme / Subtheme Vidiyo / Bandmates Series 1
Year 2021
Pieces / Minifigs 10 / 1
Availability Retail
43101-9 LEGO Vidiyo Bandmates Series 1 Alien Keytarist
Retail $4.99
Available at retail
Theme / Subtheme Vidiyo / Bandmates Series 1
Year 2021
Pieces / Minifigs 10 / 1
Availability Retail
43101-7 LEGO Vidiyo Bandmates Series 1 Red Panda Dancer
Retail $4.99
Available at retail
Theme / Subtheme Vidiyo / Bandmates Series 1
Year 2021
Pieces / Minifigs 10 / 1
Availability Retail
43101-6 LEGO Vidiyo Bandmates Series 1 Discowboy
Retail $4.99
Available at retail
Theme / Subtheme Vidiyo / Bandmates Series 1
Year 2021
Pieces / Minifigs 10 / 1
Availability Retail
43101-5 LEGO Vidiyo Bandmates Series 1 Genie Dancer
Retail $4.99
Available at retail
Theme / Subtheme Vidiyo / Bandmates Series 1
Year 2021
Pieces / Minifigs 10 / 1
Availability Retail
43101-4 LEGO Vidiyo Bandmates Series 1 DJ Cheetah
Retail $4.99
Available at retail
Theme / Subtheme Vidiyo / Bandmates Series 1
Year 2021
Pieces / Minifigs 9 / 1
Availability Retail
43101-11 LEGO Vidiyo Bandmates Series 1 Bunny Dancer
Retail $4.99
Available at retail
Theme / Subtheme Vidiyo / Bandmates Series 1
Year 2021
Pieces / Minifigs 9 / 1
Availability Retail
43101-3 LEGO Vidiyo Bandmates Series 1 Shark Singer
Retail $4.99
Available at retail
Theme / Subtheme Vidiyo / Bandmates Series 1
Year 2021
Pieces / Minifigs 9 / 1
Availability Retail
43101 LEGO Vidiyo Bandmates Series 1 Ice Cream Saxophonist
Retail $4.99
Available at retail
Theme / Subtheme Vidiyo / Bandmates Series 1
Year 2021
Minifigs 1
Availability Retail
43101-0 LEGO Vidiyo Bandmates Series 1 Random Box
Retail $4.99
Available at retail
Theme / Subtheme Vidiyo / Bandmates Series 1
Year 2021
Minifigs 24
Availability Retail
43101-14 LEGO Vidiyo Bandmates Series 1 Sealed Box
Retail $119.76
Available at retail