Theme / Subtheme Duplo / Toolo
Year 1996
Pieces / Duplo figures 19 / 1
Availability Retired
2917 LEGO Duplo Toolo Aeroplane
Retail $19.99
Value $73.67
Growth 268.5%
Annual growth 5.0%
Theme / Subtheme Duplo / Toolo
Year 1996
Pieces / Duplo figures 34 / 3
Availability Retired
2935 LEGO Duplo Toolo Fire Engine
Retail $24.99
Value $76.54
Growth 206.3%
Annual growth 4.0%