Theme / Subtheme Education / Duplo
Year 2009
Pieces 132
Availability Retired
9077 LEGO Education Duplo Brick Runner Set
Retail $115.99
Value $120.15
Growth 3.6%
Theme / Subtheme Education / Duplo
Year 2009
Pieces 109
Availability Retired
9078 LEGO Education Duplo Special Elements Set
Retail $89.99
Value $149.05
Growth 65.6%
Annual growth 4.0%
Theme / Subtheme Education / Duplo
Year 2009
Pieces 15
Availability Retired
9079 LEGO Education Duplo Small Building Plates
Retail $39.99
Value $57.04
Growth 42.6%
Annual growth 2.8%
Theme / Subtheme Education / Duplo
Year 2009
Pieces 172
Availability Retired
9690 LEGO Education Duplo Center
Retail $59.99
Value $144.49
Growth 140.9%
Annual growth 7.0%
Theme / Subtheme Education / Duplo
Year 2009
Pieces 7
Availability Retired
9999 LEGO Education Duplo Upgrade Kit for 9654
Retail $29.99
Value $43.40
Growth 44.7%
Annual growth 2.9%