Theme / Subtheme BrickHeadz / Star Wars
Year 2020
Pieces 295
Availability Retail
75317 LEGO BrickHeadz Star Wars The Mandalorian & The Child
Retail $19.99
Available at retail