Theme / Subtheme BrickHeadz / Disney
Year 2023
Pieces 501
Availability Retail
40622 LEGO BrickHeadz Disney 100th Celebration
Retail $39.99
Not yet released
Available February 1, 2023
Theme / Subtheme BrickHeadz / The Lord of the Rings
Year 2023
Pieces 348
Availability Retail
40631 LEGO BrickHeadz The Lord of the Rings Gandalf the Grey and Balrog
Retail $19.99
Available at retail
Theme / Subtheme BrickHeadz / The Lord of the Rings
Year 2023
Pieces 261
Availability Retail
40632 LEGO BrickHeadz The Lord of the Rings Aragorn and Arwen
Retail $19.99
Available at retail
Theme / Subtheme BrickHeadz / The Lord of the Rings
Year 2023
Pieces 184
Availability Retail
40630 LEGO BrickHeadz The Lord of the Rings Frodo & Gollum
Retail $14.99
Available at retail
Theme / Subtheme BrickHeadz / Star Wars
Year 2023
Pieces 152
Availability Retail
40615 LEGO BrickHeadz Star Wars Tusken Raider
Retail $9.99
Available at retail
Theme / Subtheme BrickHeadz / Wizarding World
Year 2022
Pieces 601
Availability Retail
40560 LEGO BrickHeadz Wizarding World Professors of Hogwarts
Retail $39.99
Available at retail
Theme / Subtheme BrickHeadz / Miscellaneous
Year 2022
Pieces 578
Availability Exclusive (Retiring soon)
40548 LEGO BrickHeadz Spice Girls Tribute
Retail $49.99
Available at retail
Retiring soon
Theme / Subtheme BrickHeadz / Go Brick Me
Year 2022
Pieces 530
Availability Retail
40541 LEGO BrickHeadz Manchester United Go Brick Me
Retail $19.99
Available at retail
Theme / Subtheme BrickHeadz / Go Brick Me
Year 2022
Pieces 530
Availability Retail
40542 LEGO BrickHeadz FC Barcelona Go Brick Me
Retail $19.99
Available at retail
Theme / Subtheme BrickHeadz / Pets
Year 2022
Pieces 304
Availability Exclusive
40546 LEGO BrickHeadz Pets Poodles
Retail $14.99
Available at retail
Theme / Subtheme BrickHeadz / Disney
Year 2022
Pieces 296
Availability Retail
40553 LEGO BrickHeadz Disney Woody & Bo Peep
Retail $19.99
Available at retail
Theme / Subtheme BrickHeadz / Star Wars
Year 2022
Pieces 260
Availability Retail
40547 LEGO BrickHeadz Star Wars Obi-Wan Kenobi and Darth Vader
Retail $19.99
Available at retail
Theme / Subtheme BrickHeadz / Avatar
Year 2022
Pieces 246
Availability Retail
40554 LEGO BrickHeadz Jake Sully & his Avatar
Retail $19.99
Available at retail
Theme / Subtheme BrickHeadz / Seasonal
Year 2022
Pieces 239
Availability Retail
40540 LEGO BrickHeadz Lion Dance Guy
Retail $9.99
Available at retail
Theme / Subtheme BrickHeadz / Pets
Year 2022
Pieces 237
Availability Retail
40544 LEGO BrickHeadz Pets French Bulldog
Retail $14.99
Available at retail
Theme / Subtheme BrickHeadz / Pets
Year 2022
Pieces 236
Availability Retail
40543 LEGO BrickHeadz Pets St. Bernard
Retail $14.99
Available at retail
Theme / Subtheme BrickHeadz / Disney
Year 2022
Pieces 226
Availability Retail
40550 LEGO BrickHeadz Disney Chip & Dale
Retail $19.99
Available at retail
Theme / Subtheme BrickHeadz / Looney Tunes
Year 2022
Pieces 205
Availability Retail (Retiring soon)
40559 LEGO BrickHeadz Looney Tunes Road Runner & Wile E. Coyote
Retail $19.99
Available at retail
Retiring soon
Theme / Subtheme BrickHeadz / Pets
Year 2022
Pieces 203
Availability Exclusive
40545 LEGO BrickHeadz Pets Koi Fish
Retail $14.99
Available at retail
Theme / Subtheme BrickHeadz / Stranger Things
Year 2022
Pieces 192
Availability Retired
40549 LEGO BrickHeadz Stranger Things Demogorgon & Eleven
Retail $19.99
Value $34.40
Growth 72.1%
Annual growth 21.1%
Theme / Subtheme BrickHeadz / Star Wars
Year 2022
Pieces 164
Availability Retail
40539 LEGO BrickHeadz Star Wars Ahsoka Tano
Retail $9.99
Available at retail
Theme / Subtheme BrickHeadz / Disney
Year 2022
Pieces 114
Availability Retired
40552 LEGO BrickHeadz Disney Buzz Lightyear
Retail $9.99
Value $11.36
Growth 13.7%
Annual growth 5.8%
Theme / Subtheme BrickHeadz / Wizarding World
Year 2021
Pieces 466
Availability Retail
40495 LEGO BrickHeadz Wizarding World Harry, Hermione, Ron & Hagrid
Retail $24.99
Available at retail
Theme / Subtheme BrickHeadz / Ninjago
Year 2021
Pieces 406
Availability Retired
40490 LEGO BrickHeadz Ninjago 10
Retail $29.99
Value $31.73
Growth 5.8%
Annual growth 6.0%
Theme / Subtheme BrickHeadz / Wizarding World
Year 2021
Pieces 344
Availability Retail
40496 LEGO BrickHeadz Wizarding World Voldemort, Nagini & Bellatrix
Retail $24.99
Available at retail
Theme / Subtheme BrickHeadz / Disney
Year 2021
Pieces 340
Availability Retail
40477 LEGO BrickHeadz Disney Scrooge McDuck, Huey, Dewey & Louie
Retail $24.99
Available at retail
Theme / Subtheme BrickHeadz / Minions The Rise of Gru
Year 2021
Pieces 309
Availability Retail (Retiring soon)
40421 LEGO BrickHeadz Minions The Rise of Gru Belle Bottom, Kevin and Bob
Retail $19.99
Available at retail
Retiring soon
Theme / Subtheme BrickHeadz / Pets
Year 2021
Pieces 269
Availability Retired
40480 LEGO BrickHeadz Pets Ginger Tabby
Retail $14.99
Value $21.93
Growth 46.3%
Annual growth 10.9%
Theme / Subtheme BrickHeadz / Pets
Year 2021
Pieces 261
Availability Exclusive
40443 LEGO BrickHeadz Pets Budgie
Retail $14.99
Available at retail
Theme / Subtheme BrickHeadz / Pets
Year 2021
Pieces 252
Availability Exclusive
40479 LEGO BrickHeadz Pets Dalmatian
Retail $14.99
Available at retail
Theme / Subtheme BrickHeadz / Pets
Year 2021
Pieces 250
Availability Retail
40441 LEGO BrickHeadz Pets Shorthair Cats
Retail $14.99
Available at retail
Theme / Subtheme BrickHeadz / Seasonal
Year 2021
Pieces 249
Availability Exclusive
40466 LEGO BrickHeadz Chinese New Year Pandas
Retail $19.99
Available at retail
Theme / Subtheme BrickHeadz / Pets
Year 2021
Pieces 247
Availability Retail
40440 LEGO BrickHeadz Pets German Shepherd
Retail $14.99
Available at retail
Theme / Subtheme BrickHeadz / Minions The Rise of Gru
Year 2021
Pieces 244
Availability Retail
40420 LEGO BrickHeadz Minions The Rise of Gru Gru, Stuart and Otto
Retail $19.99
Available at retail
Theme / Subtheme BrickHeadz / Pets
Year 2021
Pieces 243
Availability Retired
40482 LEGO BrickHeadz Pets Hamster
Retail $14.99
Value $17.80
Growth 18.7%
Annual growth 25.5%
Theme / Subtheme BrickHeadz / Pets
Year 2021
Pieces 219
Availability Retired
40481 LEGO BrickHeadz Pets Cockatiel
Retail $14.99
Value $18.07
Growth 20.5%
Annual growth 10.6%
Theme / Subtheme BrickHeadz / Pets
Year 2021
Pieces 186
Availability Exclusive
40442 LEGO BrickHeadz Pets Goldfish
Retail $14.99
Available at retail
Theme / Subtheme BrickHeadz / Seasonal
Year 2021
Pieces 141
Availability Retired
40492 LEGO BrickHeadz La Catrina
Retail $9.99
Value $15.32
Growth 53.4%
Annual growth 32.2%
Theme / Subtheme BrickHeadz / Disney
Year 2021
Pieces 110
Availability Retail
40476 LEGO BrickHeadz Disney Daisy Duck
Retail $9.99
Available at retail
Theme / Subtheme BrickHeadz / Miscellaneous
Year 2020
Pieces 306
Availability Limited retail
40383 LEGO BrickHeadz Bride
Retail $12.99
Available at retail
Theme / Subtheme BrickHeadz / Star Wars
Year 2020
Pieces 295
Availability Retail (Retiring soon)
75317 LEGO BrickHeadz Star Wars The Mandalorian & The Child
Retail $19.99
Available at retail
Retiring soon
Theme / Subtheme BrickHeadz / Miscellaneous
Year 2020
Pieces 255
Availability Limited retail
40384 LEGO BrickHeadz Groom
Retail $12.99
Available at retail
Theme / Subtheme BrickHeadz / Disney
Year 2020
Pieces 214
Availability Limited retail
40378 LEGO BrickHeadz Disney Goofy & Pluto
Retail $14.99
Available at retail
Theme / Subtheme BrickHeadz / Seasonal
Year 2020
Pieces 192
Availability Retired
40380 LEGO BrickHeadz Easter Sheep
Retail $9.99
Value $11.49
Growth 15.0%
Annual growth 7.7%
Theme / Subtheme BrickHeadz / Seasonal
Year 2020
Pieces 180
Availability Retired
40425 LEGO BrickHeadz Nutcracker
Retail $9.99
Value $12.01
Growth 20.2%
Annual growth 24.5%
Theme / Subtheme BrickHeadz / Monkie Kid
Year 2020
Pieces 175
Availability Retired
40381 LEGO BrickHeadz Monkie Kid Monkey King
Retail $9.99
Value $13.37
Growth 33.8%
Annual growth 17.7%
Theme / Subtheme BrickHeadz / Seasonal
Year 2020
Pieces 150
Availability Retired
40379 LEGO BrickHeadz Bear
Retail $9.99
Value $16.10
Growth 61.2%
Annual growth 15.5%
Theme / Subtheme BrickHeadz / Seasonal
Year 2020
Pieces 134
Availability Retired
40436 LEGO BrickHeadz Lucky Cat
Retail $9.99
Value $17.92
Growth 79.4%
Annual growth 32.8%
Theme / Subtheme BrickHeadz / Universal Monsters
Year 2020
Pieces 108
Availability Retired
40422 LEGO BrickHeadz Universal Monsters Frankenstein
Retail $9.99
Value $12.55
Growth 25.6%
Annual growth 21.0%
Theme / Subtheme BrickHeadz / Miscellaneous
Year 2020
Pieces 98
Availability Retired
6322719 LEGO Hangzhou BrickHeadz
promotional
Value $87.81
Annual growth 37.2%