Theme / Subtheme BrickHeadz / Go Brick Me
Year 2022
Pieces 530
Availability Retail
40541 LEGO BrickHeadz Manchester United Go Brick Me
Retail $19.99
Available at retail
Theme / Subtheme BrickHeadz / Go Brick Me
Year 2022
Pieces 530
Availability Retail
40542 LEGO BrickHeadz FC Barcelona Go Brick Me
Retail $19.99
Available at retail