Theme / Subtheme BrickHeadz / Disney
Year 2022
Pieces 296
Availability Retail
40553 LEGO BrickHeadz Disney Woody & Bo Peep
Retail $19.99
Available at retail
Theme / Subtheme BrickHeadz / Disney
Year 2022
Pieces 226
Availability Retail
40550 LEGO BrickHeadz Disney Chip & Dale
Retail $19.99
Available at retail
Theme / Subtheme BrickHeadz / Disney
Year 2022
Pieces 114
Availability Retail
40552 LEGO BrickHeadz Disney Buzz Lightyear
Retail $9.99
Available at retail
Theme / Subtheme BrickHeadz / Disney
Year 2021
Pieces 340
Availability Retail
40477 LEGO BrickHeadz Disney Scrooge McDuck, Huey, Dewey & Louie
Retail $24.99
Available at retail
Theme / Subtheme BrickHeadz / Disney
Year 2021
Pieces 110
Availability Retail
40476 LEGO BrickHeadz Disney Daisy Duck
Retail $9.99
Available at retail
Theme / Subtheme BrickHeadz / Disney
Year 2020
Pieces 214
Availability Limited Retail
40378 LEGO BrickHeadz Disney Goofy & Pluto
Retail $14.99
Available at retail
Theme / Subtheme BrickHeadz / Disney
Year 2020
Pieces 90
Availability Limited Retail
40377 LEGO BrickHeadz Disney Donald Duck
Retail $9.99
Available at retail
Theme / Subtheme BrickHeadz / Disney
Year 2018
Pieces 361
Availability Retired
41623 LEGO BrickHeadz Disney Ariel & Ursula
Retail $19.99
Value $64.58
Growth 223.1%
Annual growth 26.3%
Theme / Subtheme BrickHeadz / Disney
Year 2018
Pieces 201
Availability Retired
41618 LEGO BrickHeadz Disney Anna & Olaf
Retail $14.99
Value $34.56
Growth 130.6%
Annual growth 18.0%
Theme / Subtheme BrickHeadz / Disney
Year 2018
Pieces 193
Availability Retired
41630 LEGO BrickHeadz Disney Jack Skellington & Sally
Retail $19.99
Value $86.40
Growth 332.2%
Annual growth 33.4%
Theme / Subtheme BrickHeadz / Disney
Year 2018
Pieces 160
Availability Retired
41613 LEGO BrickHeadz Disney Mr. Incredible & Frozone
Retail $19.99
Value $42.94
Growth 114.8%
Annual growth 13.7%
Theme / Subtheme BrickHeadz / Disney
Year 2018
Pieces 130
Availability Retired
41617 LEGO BrickHeadz Disney Elsa
Retail $9.99
Value $24.27
Growth 142.9%
Annual growth 21.6%
Theme / Subtheme BrickHeadz / Disney
Year 2018
Pieces 129
Availability Retired
41625 LEGO BrickHeadz Disney Minnie Mouse
Retail $9.99
Value $79.09
Growth 691.7%
Annual growth 33.4%
Theme / Subtheme BrickHeadz / Disney
Year 2018
Pieces 109
Availability Retired
41624 LEGO BrickHeadz Disney Mickey Mouse
Retail $9.99
Value $73.88
Growth 639.5%
Annual growth 33.4%
Theme / Subtheme BrickHeadz / Disney
Year 2017
Pieces 139
Availability Retired
41595 LEGO BrickHeadz Disney Belle
Retail $9.99
Value $28.56
Growth 185.9%
Annual growth 20.4%
Theme / Subtheme BrickHeadz / Disney
Year 2017
Pieces 118
Availability Retired
41594 LEGO BrickHeadz Disney Captain Armando Salazar
Retail $9.99
Value $12.48
Growth 24.9%
Annual growth 5.4%
Theme / Subtheme BrickHeadz / Disney
Year 2017
Pieces 116
Availability Retired
41596 LEGO BrickHeadz Disney Beast
Retail $9.99
Value $14.96
Growth 49.7%
Annual growth 9.7%
Theme / Subtheme BrickHeadz / Disney
Year 2017
Pieces 109
Availability Retired
41593 LEGO BrickHeadz Disney Captain Jack Sparrow
Retail $9.99
Value $29.46
Growth 194.9%
Annual growth 18.4%