Theme / Subtheme BrickHeadz / Looney Tunes
Year 2022
Pieces 205
Availability Retail (Retiring soon)
40559 LEGO BrickHeadz Looney Tunes Road Runner & Wile E. Coyote
Retail $19.99
Available at retail
Retiring soon