Theme / Subtheme BrickHeadz / Universal Monsters
Year 2020
Pieces 108
Availability Retail
40422 LEGO BrickHeadz Universal Monsters Frankenstein
Retail $9.99
Available at retail