Theme / Subtheme BrickHeadz / Wizarding World
Year 2022
Pieces 601
Availability Retail
40560 LEGO BrickHeadz Wizarding World Professors of Hogwarts
Retail $39.99
Available at retail
Theme / Subtheme BrickHeadz / Wizarding World
Year 2021
Pieces 466
Availability Retail
40495 LEGO BrickHeadz Wizarding World Harry, Hermione, Ron & Hagrid
Retail $24.99
Available at retail
Theme / Subtheme BrickHeadz / Wizarding World
Year 2021
Pieces 344
Availability Retired
40496 LEGO BrickHeadz Wizarding World Voldemort, Nagini & Bellatrix
Retail $24.99
Value $29.32
Growth 17.3%
Annual growth 12.1%
Theme / Subtheme BrickHeadz / Wizarding World
Year 2020
Pieces 20
Availability Retired
40412 LEGO BrickHeadz Wizarding World Hagrid & Buckbeak
promotional
Value $36.08
Annual growth 37.2%
Theme / Subtheme BrickHeadz / Wizarding World
Year 2018
Pieces 247
Availability Retired
41631 LEGO BrickHeadz Wizarding World Newt Scamander & Gellert Grindelwald
Retail $19.99
Value $47.95
Growth 139.9%
Annual growth 18.3%
Theme / Subtheme BrickHeadz / Wizarding World
Year 2018
Pieces 245
Availability Retired
41621 LEGO BrickHeadz Wizarding World Ron Weasley & Albus Dumbledore
Retail $19.99
Value $80.48
Growth 302.6%
Annual growth 23.9%
Theme / Subtheme BrickHeadz / Wizarding World
Year 2018
Pieces 180
Availability Retired
41615 LEGO BrickHeadz Wizarding World Harry Potter & Hedwig
Retail $14.99
Value $61.83
Growth 312.5%
Annual growth 16.9%
Theme / Subtheme BrickHeadz / Wizarding World
Year 2018
Pieces 127
Availability Retired
41616 LEGO BrickHeadz Wizarding World Hermione Granger
Retail $9.99
Value $39.72
Growth 297.6%
Annual growth 19.4%