Theme / Subtheme BrickHeadz / Wizarding World
Year 2022
Pieces 601
Availability Retail
40560 LEGO BrickHeadz Wizarding World Professors of Hogwarts
Retail $39.99
Available at retail