Theme / Subtheme BrickHeadz / Disney
Year 2022
Pieces 226
Availability Retail
40550 LEGO BrickHeadz Disney Chip & Dale
Retail $19.99
Available at retail
Theme / Subtheme BrickHeadz / Disney
Year 2022
Pieces 114
Availability Retail
40552 LEGO BrickHeadz Disney Buzz Lightyear
Retail $9.99
Available at retail
Theme / Subtheme BrickHeadz / Disney
Year 2022
Pieces 296
Availability Retail
40553 LEGO BrickHeadz Disney Woody & Bo Peep
Retail $19.99
Available at retail